Mamy 8504 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Raport „Learning problems – e-solutions. Pierwsze badanie jakościowe opisujące wykorzystanie e-learningu w korporacjach działających na polskim rynku”

Przedsiębiorstwa działające na polskim rynku wciąż stoją przed dylematem, jak mądrze i efektywnie inwestować w rozwój swoich pracowników. Obserwując trendy światowe alians praktyków XY Learning Team przygotował raport „Learning problems – e-solutions. Pierwsze badanie jakościowe opisujące wykorzystanie e-learningu w korporacjach działających na polskim rynku”, mający na celu przedstawienie potencjału biznesowego, jaki drzemie w nowoczesnych formach szkoleniowych.


W polskich organizacjach wyraźnie można zaobserwować tendencję, iż w sytuacji spowolnienia gospodarczego jedną z pierwszych pozycji na liście wprowadzanych oszczędności są wydatki na szkolenia pracowników. Potwierdzają to dane z roku 2009, w którym 70% przedsiębiorstw zmniejszyło wartość swoich budżetów przeznaczonych na szkolenia w porównaniu z rokiem wcześniejszym (T. Borkowski, Szkolenia skrojone na kryzys, 2009). Z drugiej strony firmy działające na polskim rynku mają świadomość, że inwestowanie w wiedzę
i umiejętności pracowników to najlepsza droga do osiągnięcia sukcesu biznesowego. Dlatego nawet przy ograniczonych budżetach przeznaczonych na rozwój pracowników, korporacje starają się dbać o potencjał swojej kadry. Powstaje zatem pytanie, jak optymalizować działania rozwojowe, aby były one zarówno skuteczne jak
i niedrogie?

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w raporcie „Learning problems – e-solutions. Pierwsze badanie jakościowe opisujące wykorzystanie e-learningu w korporacjach działających na polskim rynku”, który w lipcu 2012 roku został opublikowany przez alians XY Learning Team. Publikacja powstała na bazie anonimowego badania z menedżerami HR, realizowanego przy wykorzystaniu techniki, jaką jest indywidualny wywiad pogłębiony.

W ramach badania zostało przeprowadzonych kilkadziesiąt wywiadów z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki rozwojowej dużych przedsiębiorstw funkcjonujących na polskim rynku. Łącznie firmy te zatrudniają około 800 tysięcy pracowników na wszystkich kontynentach świata. Dzięki raportowi można poznać opinię menedżerów HR na temat czynników, które utrudniają i sprzyjają wdrożenie oraz rozwój nowoczesnych form szkoleniowych w dużych organizacjach.

Wyniki badania pokazały, że w Polsce wzrasta liczba przedsiębiorstw, które wdrażają lub planują wdrożenie nowych form szkoleniowych. W nastawieniu menedżerów HR, z którymi rozmawialiśmy, można dostrzec pewną zbieżność z podejściem przedstawicieli zachodnich organizacji, którzy już od kilku lat efektywnie korzystają z nowych form rozwoju pracowników. Tendencję tę doskonale obrazuje badanie zrealizowane przez Training Industry w 2011 roku, które wskazuje że w dużych organizacjach tylko niecałe 30% szkoleń realizowana jest przy pomocy formy, którą my nazywamy tradycyjnym szkoleniem. Oparcie procesów rozwojowych o e-learning jest nieuniknione, również ze względu na szybkość implementacji nowych technologii w każdym innym obszarze naszego życia. Nie oznacza to jednak, że szkolenia tradycyjne zupełnie znikną – zaczną być w większym stopniu uzupełnianie przez formy on-line, zwiększając tym samym efektywność realizowanych procesów – mówi Małgorzata Czernecka, współautorka raportu.

Badani menedżerowie HR wskazywali również, iż główną zaletą wykorzystywania e-learningu są oszczędności związane z organizacją szkoleń (dojazdami, salami szkoleniowymi, noclegami). Ich zdaniem nowoczesne formy szkoleniowe wspomagają także efektywną organizację czasu pracy pracowników, umożliwiają przekazywanie tej samej wiedzy nieograniczonej liczbie osób w tym samym czasie, usprawniają kontrolę procesu szkoleniowego i służą jako narzędzie pomiaru motywacji pracowników do rozwoju. Wskazywali również, w jaki sposób mogą być wykorzystywane takie formy szkoleniowe jak webinar, videocast czy wiki i jak widzą przyszłość tych form rozwojowych w polskich organizacjach.

Pełną wersję raportu „Learning problems – e-solutions…” można pobrać bezpłatnie na stronie: http://xylearningperspectives.pl/pobierz-raport-lpes

Pobierz skrót raportu

Źródło: xylearningperspectives.pl


Data publikacji: 2012-07-20
Strony: 1

Uczestnikowi internetowego szkolenia przysługuje stypendium, Nowoczesne nauczanie to nie jakaś tam opcja , Powrót do szkoły? Tak, z klasą i 2.0 , Młodzi uczniowie w sieci, Projekt "Otwórz Książkę" - książki udostępniane przez naukowców,