Mamy 8504 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Zarządzanie zespołem w kursach internetowych

Jak w każdym zawodzie, osoba zarządzająca zespołem powinna mieć predyspozycje, by w efektywny sposób wpływać na ludzi.  Poza wiedzą, która została zdobyta w czasie studiów lub poprzez nabyte doświadczenie ważne jest stałe doszkalanie. Pomocne mogą okazać się kursy internetowe, oferujące nowoczesny model kształcenia.

Przepis na zarządzanie zespołem

Zdolności to podstawa, ale niemniej ważną rolę odgrywają standardy zarządzania zespołem. Chęć bycia świetnym przywódcą musi być oparta na następujących elementach.  Nasze kontakty z pracownikami powinny być poprawne. Możemy darzyć się sympatią, ale nie wolno zapominać o tym, by wytyczyć granice pomiędzy koleżeństwem a relacją pracodawca – podwładny. To my jesteśmy kapitanami drużyny, dlatego powinniśmy mieć osłuch. Komunikacja pomiędzy członkami zespołu powinna być otwarta. Nie należy owijać w bawełnę tylko po to, by kogoś nie urazić. Wyrażajmy nasze zdanie czy krytykę, ale miejmy na uwadze uczucia innych. Dążenie do sukcesu i wyznaczanie sobie celi, które pragniemy spełnić poprzez zdobywanie nowych klientów, oraz budowanie pozytywnych relacji ze stałymi i rozwój zawodowy jest niesamowicie ważny.

Szkolenia jako obopólna korzyść

Eksperci do spraw kursów online doradzają, aby wspierać pracowników w ich osiągnięciach, stosując odpowiedni system motywacyjny. Powinniśmy jasno rozdzielać zadania tak, aby pracownicy byli świadomi, co należy do ich obowiązków, a co poza nie wykracza. Źle przydzielone zadanie może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Wtedy nie ma to związku z brakiem kompetencji, a nieodpowiednim przydzieleniem ról. Rozwój zawodowy naszych pracowników składa się na sukces firmy, a tym samym na nasz sukces. Dynamicznie rozwijający się świat zmusza nas do podążania z duchem czasów. Poszerzanie kompetencji zarówno swoich, jak i pracowników jest więc koniecznością. W tym mogą z pomocą przyjść e-kursy w NetAkademia.pl.  Wzbogacą one wiedzę, którą następnie będzie można wykorzystać w miejscu pracy. Wspólnie z pracownikami omówmy strategiczny plan. Początkowo sformułujmy cele i plany działania by wiedzieli oni, do czego dążą i jak mają się do tego przygotować. Taki plan musi być zaakceptowany przez pracowników, ponieważ musi być to plan rozwoju przedsiębiorstwa, a nie wyłącznie nasza wizja.


Źródło: kurs internetowy z certyfikatem „Zarządzanie zespołem” NetAkademia.pl

NetAkademia.pl
DOTACJE NA INNOWACJE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Data publikacji: 2013-05-21
Strony: 1

Quiz językowy zamiast blokady telefonu - EduKoala (opinia i wywiad) , Zastosowanie gier edukacyjnych w szkoleniach. Część 3 , Egzaminy on-line na uczelniach dopuszcza projekt nowego rozporządzenia , Nowoczesna edukacja matematyczna - tylko z zastosowaniem IT, E-commerce w praktyce - tym razem w Poznaniu,