Mamy 8507 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.
Nowa architektura edukacji
Jak powinna wyglądać szkoła przyszłości? Kto powinien decydować o jej kształcie i wyposażeniu? Jak powinna być zorganizowana przestrzeń do nauki? Czy powinniśmy nadal myśleć o szkole jako o zbiorze „hermetycznie“ zamkniętych (przez 45 minut co najmniej) pomieszczeń, czy raczej o zbiorze miejsc o nieustalonych granicach?
Data: 2011-01-12
Nauka i praca
Niektóre źródła szacują, że ponad 80% nauki ma miejsce w pracy, a nie na poziomie edukacji wyższej lub podyplomowej. Aby utrzymać swe znaczenie dla rozwoju kapitału ludzkiego przyszłych pracowników, kształcenie musi zostać ściśle powiązane z procesem pracy i stać się integralną częścią codziennych zajęć pracowników i kadry kierowniczej.
Data: 2011-01-07
Edukacyjne podsumowanie dekady - refleksje na kolejną dekadę
Ludzie, edukacjo! – faktycznie skończyła się pierwsza dekada XXI wieku, a nasza szkoła, choć się wyraźnie unowocześnia, to swym fundamentem mocno tkwi w dawnych wiekach. Świat przyspiesza, pędzi do przodu, a ludzie szkoły mówią, że jej potrzebny jest przede wszystkim „święty spokój”. A może nie spokój, a rewolucja jest jej potrzebna? Oto kilka refleksji.
Data: 2011-01-03
Pracodawcy coraz chętniej zatrudniają absolwentów polskich uczelni.
Choć w skali całego kraju ożywienia na rynku pracy jeszcze nie widać, to w niektórych regionach Polski wzrost zatrudnienia jest wyraźny. Z informacji GUS wynika, że największa poprawa nastąpiła w województwie lubelskim i łódzkim. Na Lubelszczyźnie przybyło 8 proc. etatów a w Łódzkiem odnotowano wzrost zatrudnienia o 4,7 proc.
Data: 2010-12-23
Od przyszłego roku uczelnie wyższe będą śledzić kariery zawodowe swoich absolwentów.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce nałożyć na szkoły wyższe nowy obowiązek - od października 2011 roku uczelnie będą musiały monitorować losy zawodowe swoich absolwentów.
Data: 2010-12-21
DiSCoteka czyli nowoczesne narzędzia trenerskie
Projekt „AKADEMIA TRENERA. Kompleksowy program szkoleń dla osób pracujących” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1) realizowany jest od listopada 2010 r. Jego podstawowym założeniem jest przygotowanie profesjonalnej kadry trenerskiej, która uzyska międzynarodowy certyfikat DiSC.
Data: 2010-12-16
Przygotujmy się - publiczne nakłady na edukację będą realnie maleć
Im dłużej obserwuję scenę polityczną, tym bardziej skłaniam się do poglądu, iż na realną poprawę finansowania szkolnictwa mamy nikłe szanse. Być może to właśnie teraz mamy „złote czasy“ dla edukacji w Polsce. Bo przynajmniej mamy pokaźne budżety unijne, które pozwalają sfinansować koszty części reform, innowacyjnych projektów edukacyjnych czy zakupy sprzętu.
Data: 2010-12-14
Polskie uczelnie bez przyszłości
Polskie uczelnie są nadal daleko w tyle za światową czołówką. W najnowszym rankingu 75 najlepszych szkół biznesowych w Europie "Financial Times" znalazły się tylko dwie polskie uczelnie. 39 miejsce w rankingu zajęła Akademia Leona Koźmińskiego, natomiast odległe 67 Szkoła Główna Handlowa.
Data: 2010-12-09
Czas na n@ukę - wypowiedzi ekspertów
Kształcenie na odległość ciągle jeszcze zastanawia i budzi wątpliwości. O tę metodę nauczania zapytaliśmy ekspertów, którzy współpracują z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach projektu europejskiego „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”.
Data: 2010-12-08
Eksperci: dzieci powinny rozpoczynać naukę języków jak najwcześniej
Dzieci powinny rozpoczynać naukę języków obcych jak najwcześniej - uznali uczestnicy konferencji Fundacji Instytutu Jakości w Edukacji. Powinno to być robione umiejętnie, bo błędy popełnione na najniższym poziomie edukacji później bardzo trudno naprawić.
Data: 2010-11-29
Artykuły: 241 do 250 z 466 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  
Czytać każdy może. Nawet niemowlak, Niech żyje bal, Jak wykorzystać coaching?, Rekordowy wzrost liczby stypendystów Erasmusa, W styczniu otwarcie interaktywnej wystawy edukacyjnej,