Mamy 9344 aktualnych szkoleń oraz 5255 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

811 milionów złotych na podniesienie jakości kształcenia

Ponad 800 milionów złotych przeznaczyło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dwa konkursy, które mają się przyczynić do podniesienia jakości kształcenia na polskich uczelniach wyższych i zbliżyć je do potrzeb rynku pracy.

Początkowo budżet konkursu wynosił 700 mln złotych, ale - jak wyjaśnia resort - po uwzględnieniu jakości złożonych wniosków oraz ich znaczenia dla rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego ministerstwo zdecydowało się zwiększyć budżet konkursów o dodatkowe 111 milionów na ogólną kwotę 811 mln złotych.

Pierwszy z konkursów ma prowadzić do podniesienia jakości kształcenia m.in poprzez podnoszenie kompetencji kadry akademickiej, zatrudnienie wybitnych naukowców z zagranicy, stypendia dla doktorantów, młodych doktorów - postdoców i profesorów wizytujących, zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki.

Jak wynika z danych przedstawionych przez MNiSW, pozytywnie rozpatrzono 83 wnioski uczelni o dofinansowanie. Środki finansowe w wysokości ponad 436 milionów złotych otrzyma 59 uczelni - 36 publicznych i 23 niepubliczne.

Wśród programów, które otrzymają najwyższe dofinansowanie znalazły się m.in.: "Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej"; "Środowiskowe studia doktoranckie z nauk matematycznych" i "Fizyka wobec wyzwań XXI wieku" na Uniwersytecie Warszawskim; "Program rozwoju UKSW w zakresie wzmocnienia potencjału dydaktycznego - Centrum Nauk o Zdrowiu"; "Interaktywne kształcenie inżyniera" na Politechnice Śląskiej.

Zadaniem drugiego konkursu było zbliżenie uczelni do rynku pracy m.in. poprzez włączenie praktyków do kształtowania programów nauczania, realizację staży w biznesie i lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Z 69 uczelni, które otrzymają dofinansowanie, 32 to uczelnie publiczne, a 37 niepubliczne. W sumie, w ramach drugiego konkursu zostanie dofinansowanych 77 programów. Uczelnie otrzymają ponad 315 milionów złotych.

Najwyższe dofinansowanie otrzymają m.in.: Uniwersytet Rzeszowski na realizację programu "Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy"; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu na "Dostosowanie modelu kształcenia studentów filologii polskiej do wyzwań współczesnego rynku pracy"; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na "Uruchomienie unikatowego kierunku studiów Informatyka Stosowana odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy"; Politechnika Poznańska na realizację programu "Wiedza dla gospodarki".

Pieniądze na dofinansowanie uczelni pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z kwoty 811 milionów złotych MNiSW pozostawiło 5 proc. margines na ewentualne odwołania projektów negatywnie ocenionych. Szczegółowa lista programów i uczelni, które uzyskają dofinansowanie jest dostępna na stronie: www.nauka.gov.pl EKR

Źródło: PAP - Nauka w Polsce
www.naukawpolsce.pap.pl

 


Data publikacji: 2009-07-10
Strony: 1

Rekrutacja na Uniwersytet Otwarty na UW, Uniwersytet dla Seniorów, Kursy zawodowe sposobem na zdobycie cenionego zawodu, W Poznaniu rozpoczęły się VI Światowe Dni Innowacji, Umiejętność pracy w zespole - cecha godna lidera,