Mamy 8500 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Alchemia mistrzostwa osobistego

Wiele osób marzy o tym by zostać mistrzem - pokonać innych, osiągnąć najlepsze wyniki, po prostu sprawdzić się. Jednak mistrzostwo osobiste (ku zaskoczeniu niektórych) nie zawiera w sobie ani elementu rywalizacji, ani panowania nad innymi.

Mistrzostwo osobiste jest dążeniem do nauki, poznawania nowych rzeczy, zdobywania nowych umiejętności i rozwijania już posiadanych. Przesycone pozytywnym spojrzeniem na rzeczywistość zakłada otwartość na świat, aktywność w poszukiwaniu nowych bodźców oraz kreatywność w wykorzystywaniu zdobytych kompetencji. Jego elementem jest biegłość w działaniach, rozumiana jako dążenie do doskonalenia. Kandydat na „mistrza" podąża określoną ścieżką i nigdy nie traci z oczu celu do którego zmierza, a nawet, jeżeli go osiągnie, nie przestaje nad sobą pracować, bo mistrzostwa tak naprawdę nie da się nigdy osiągnąć. To długofalowy proces dążenia do rozwoju, wyznaczania sobie kolejnych celów i osiągania ich. Być może stąd ten jego magiczny urok, któremu ulegają kolejne osoby.

Mistrzostwa osobistego można poszukiwać w wielu dziedzinach życia, również (a może przede wszystkim) w życiu zawodowym. Czy firma lub inna organizacja może odnieść jakiekolwiek korzyści w wyniku dążenia swoich pracowników do mistrzostwa? Peter Senge, autor koncepcji organizacji uczących się, jasno podsumowuje korzyści: „organizacje uczą się tylko poprzez uczenie się jednostek". W tym stwierdzeniu zawarte są wszystkie odpowiedzi na pytanie o zasadność wspierania pracowników w tej dziedzinie. Organizacja nigdy nie będzie wiedziała więcej, a także nie rozwinie więcej kompetencji niż pracujący w niej ludzie. To oni tworzą organizację i oni wykorzystują swój jednostkowy potencjał w działaniach na rzecz całej grupy. Jeżeli firma chce ten potencjał wykorzystać, konieczne jest stworzenie do tego odpowiednich warunków. Mistrzostwo nie przychodzi samo z siebie - podobnie jak każda pasja wymaga treningu, uczenia się nowych rzeczy i wymiany sprzętu na nowy. Ciężko jest się rozwijać w organizacjach ceniących jedynie lojalność i powtarzalność wykonywanej pracy, pełnych niezmiennych procedur, funkcjonujących na zasadzie polecenie - działanie, bo umiejętności, które daje mu mistrzostwo osobiste są w nich zbędne.

Po stronie firmy stoi konieczność stworzenia warunków rozwoju dla swoich pracowników. Jednym z nich jest odpowiednia kultura organizacyjna firmy. Kultury o niskim stopniu hierarchizacji, angażujące pracowników w decyzje podejmowane przez firmę, ceniące otwartość i innowacyjność to te, w których dążenie do mistrzostwa osobistego będzie ułatwione. W takich firmach istotne są pomysły pracownika, konstruktywna krytyka i dążenie do ulepszania funkcjonujących mechanizmów. Pracownik dążący do mistrzostwa wymaga ciągłego podsycania tej iskry poszukiwacza i odrobiny pomocy w dążeniu do celu. Oprócz kultury organizacyjnej elementem działań firmy wspomagających rozwój pracownika jest mądra polityka szkoleniowa. Nie polega ona jedynie na wysyłaniu go na „jakieś" szkolenia i kolekcjonowaniu przez niego certyfikatów. Istotne tak naprawdę są rezultaty, które szkolenie przynosi uczestnikom, często niemożliwe do określenia przed jego rozpoczęciem. Szkolenie rozwojowe ma nie tyle przekazać wiedzę (chociaż w jakiejś części taki jest jego cel), ile rozwinąć i wzmocnić umiejętności „miękkie" uczestników. Jest ono szpilką wbijaną w dobrze ułożone schematy i rutynowe podejście do codziennych działań. Ma spowodować, że uczestnik spojrzy na znane zagadnienia z innej perspektywy, zobaczy nowe możliwości, które umykały mu przedtem w wyniku podążania utartymi ścieżkami powtarzanych rozwiązań oraz zastanowi się nad opcjami, których dotychczas nie próbował sprawdzać.

Kompetencje „miękkie", chociaż często niedoceniane i stawiane poniżej twardej wiedzy i umiejętności są tak naprawdę kluczowe dla poszukiwaczy mistrzostwa, ponieważ dają narzędzia do wytyczania i osiągania celów. Tworzą one również ramy, w których porusza się wędrowiec - im mniej będzie kreatywny, aktywny, otwarty, tym mniej ścieżek i możliwości dostrzeże. A dostrzeganie możliwości i wykorzystywanie ich są niezbędnymi warunkami do osiągania celu.  Jak ocenić, które szkolenie pozwoli osiągnąć te rezultaty? Analizując nie tylko jego temat, ale również metody, które będą wykorzystywane w jego trakcie. Gwarancją sukcesu są te, które sprawiają, że uczestnik aktywnie angażuje się w szkolenie, jest nim zainteresowany, przeżywa związane z nim emocje. Jednym z najbardziej skutecznych sposobów rozwijania kompetencji, przyswajania wiadomości przez ludzi oraz powiązania wiedzy z emocjami jest nauka przez zabawę (edutainment), stosowana w takich formach szkoleń jak gry strategiczne i symulacyjne.

Jak zastosować edutainment w dążeniu do mistrzostwa osobistego? Zainteresowanych rozwojem osobistym firma szkoleniowa Exprofesso zaprasza na cykl interaktywnych spotkań pod nazwą „Piąty element - poprzez edutainment do organizacji uczących się", odbywających się w całej Polsce od maja do października. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.exprofesso.pl/konferencja. Dzięki spotkaniu będzie można doświadczyć działania edutainment - zaplanowano wiele ciekawych, interaktywnych sesji oraz demo gry strategicznej. A inspiracja jest pierwszym krokiem do odkrycia nowych horyzontów i wkroczenia na pełną przygód drogę mistrzostwa osobistego.

Autor: Agata Motyl-Adamczyk

Źródło: Exprofesso


Data publikacji: 2012-04-10
Strony: 1

Angielski w biznesie, czy warto znać?, Rozwój edukacji w Polsce na tle innych krajów europejskich – najnowszy raport Komisji Europejskiej, Po jakiej szkole praca od ręki. Po jakiej - bezrobocie, Prezes PAN: w nauce korzyści z UE są ewidentne, Gala EuroCertyfikat 2010,