Mamy 9765 aktualnych szkoleń oraz 5247 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Będzie więcej pieniędzy na unijne szkolenia

Po 2013 roku przedsiębiorca, który realizuje inwestycję za pieniądze UE, w ramach tego samego unijnego projektu będzie mógł przeszkolić swoich pracowników.

Rozmowa z Jerzym Kwiecińkim, ekspertem BCC, byłym wiceministrem rozwoju regionalnego

Komisja Europejska w październiku przedstawi propozycję pakietu rozporządzeń, które przesądzą o zasadach wydawania unijnych funduszy w latach 2014 - 2020. Jednym z pomysłów jest zintegrowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Co to znaczy?

W ramach jednego programu operacyjnego będzie można finansować projekty z dwóch odrębnych funduszy. Chodzi o Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, z którego finansowane są przede wszystkim projekty inwestycyjne oraz Europejski Fundusz Społeczny, który wspiera inwestycje w ludzi - rozwój ich wiedzy i kwalifikacji. Brak takiego rozwiązania w obecnej perspektywie finansowej bardzo przeszkadzał w realizacji projektów. Dobrze, że Komisja Europejska wyciąga wnioski i wprowadza taką korektę...

Więcej na Gazeta Prawan.pl

 


Data publikacji: 2011-09-28
Strony: 1

Stymulacja mózgy, czyli dlaczego telewizja wyparła książki?, Edukacja umysłu według profesor Gardnera, 8 strategii efektywnego uczenia (się), Młodzi już przedsiębiorczy, Angielski w biznesie, czy warto znać?,