Mamy 9348 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Brak pracy, czy odpowiednich kandydatów?

Z roku na rok przybywa nowych kierunków kształcenia na polskich uczelniach. Wiele z nich może poszczycić się nie tylko wysokim poziomem kształcenia ale także ofertą gwarantującą studentowi wszechstronny rozwój. Okazuje się jednak, że absolwenci rozpoczynający pracę w zawodach, do których kształcili się przez ostatnie kilka lat, nie są do ich wykonywania odpowiednio przygotowani.

Badanie opinii pracodawców wykazuje, iż coraz częściej mają oni problem ze znalezieniem pracownika o odpowiednio wysokich kwalifikacjach. Przyczyn tego stanu rzeczy można upatrywać np. w niedostosowaniu oferty uczelni wyższych do wymogów rynku pracy pod kątem realizowanych kierunków studiów. Z drugiej strony może być to brak uwzględniania perspektyw kariery przy wyborze kierunku kształcenia przez samych kandydatów na studia czy też w końcu niedostosowanie programów nauczania do potrzeb pracodawców i niespełnianie przez szkoły wyższe podstawowego celu, jakim jest kształcenie specjalistów gotowych do natychmiastowego wkroczenia na rynek pracy po zakończeniu studiów.

Jako reakcja na ten stan rzeczy powstał projekt badawczy „Formalne programy nauczania a zapotrzebowanie na rynku pracy w Wielkopolsce", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Portal Edustacja.pl wraz z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców oraz Uniwersytetem Ekonomiczny pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przedsięwzięli sobie zdiagnozowanie rozbieżności pomiędzy treściami nauczanymi na uczelniach wyższych, a realnymi potrzebami pracodawców. Zebranie poglądów młodego jeszcze studenta, zmotywowanego do pracy absolwenta oraz doświadczonego pracodawcy będzie odbywało się w formie ankiet, które wskażą braki w programach nauczania oraz będą kierunkowskazem, jakich umiejętności oraz predyspozycji wymaga się w poszczególnych branżach. Tego typu badanie zdiagnozuje również wielkopolski rynek pracy pod kątem preferowanych kierunków kształcenia, co będzie niekwestionowaną pomocą dla osób, stojących przed wyborem kierunku studiów.

Badania na grupie studentów i absolwentów dobiegają już końca. Obecnie trwają intensywne działania mające na celu pozyskanie wielkopolskich firm chętnych do podzielenia się swoją opinią na ten temat. Każda firma zainteresowana przyczynieniem się do zmiany na rzecz dostosowania systemu edukacji do oczekiwań pracodawców ma szansę zrobić to poprzez wypełnienie anonimowej ankiety dostępnej w postaci on-line na stronie projektu www.ufas.edustacja.pl Tam też ukaże się raport z wynikami prowadzonych badań.

Każda osoba która chciałaby wypowiedzieć się w poruszanej kwestii ma taką możliwość na forum tej samej strony www.ufas.edustacja.pl
Data publikacji: 2009-05-06
Strony: 1

Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości , Szkoła wspierająca rozwój kreatywności i zdolności , Wysłanie pracownika na dokształcanie oznacza prawo do urlopu szkoleniowego, 14 września startuje Nyski Festiwal Nauki, WSKiZ uruchamia bezpłatną ofertę kursów e-learningowych,