Mamy 9308 aktualnych szkoleń oraz 5255 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

CBOS: Polacy nie są zadowoleni ze swojego wykształcenia

W ostatnich latach w Polsce znacząco zwiększyła się liczba osób, które nie odczuwają satysfakcji z osiągniętego poziomu wykształcenia - wynika z przekazanego PAP komunikatu Centrum Badania Opinii Społecznej pt. "Rola wykształcenia i zmiany w jej społecznym spostrzeganiu w latach 1993-2009".

Według CBOS, 51 proc. Polaków "nie odczuwa satysfakcji z osiągniętego poziomu wykształcenia" - tymczasem w 2004 r. taką samą deklarację składało 44 proc. respondentów. W rezultacie mniej osób powtórzyłoby swoje wybory edukacyjne.

W badaniu CBOS na pytanie - "gdyby obecnie zaczynał(a) Pan(i) jeszcze raz naukę, czy powtórzyłby(a)by Pan(i) swoją drogę kształcenia?" - 34 proc. badanych odpowiedziało, że tak; 51 proc., że "nie, starał(a)bym się uzyskać wyższe wykształcenie, niż posiadam"; 9 proc. - "nie, wybrał(a)bym inne wykształcenie na tym samym poziomie"; 1 proc. - "nie, poświęcił(a)bym mniej czasu na wykształcenie, niż to uczyniłe(a)m"; 2 proc. - "nie, z innych przyczyn"; 3 proc. respondentów nie miało w tej sprawie zdania.

"W 1993 r. 42 proc. badanych twierdziło, że gdyby zaczynali naukę jeszcze raz, ponownie wybraliby swoją drogę kształcenia. Obecnie, podobnie jak w 2004 r., sądzi tak tylko co trzeci respondent" - czytamy w komunikacie.

Za "bardzo pozytywne zjawisko" CBOS uznał znaczący wzrost (w porównaniu z 1993 r.) odsetka Polaków ceniących wykształcenie. Zauważa jednak, że w ostatnim pięcioleciu nastąpił spadek liczby respondentów całkowicie przekonanych o wartości edukacji. "W 1993 r. 42 proc. społeczeństwa deklarowało, że zdecydowanie warto jest zdobywać wykształcenie, w 2004 r. było ich 76 proc., obecnie zaś - 63 proc." - informuje CBOS i wyjaśnia, że na obecny spadek wpływa prawdopodobnie "poprawa sytuacji na rynku pracy i osłabienie przekonania, że wykształcenie chroni przed bezrobociem".

Badania CBOS wskazują także, że prawie połowa Polaków (48 proc.) jest gotowa podwyższyć swoje kwalifikacje, jednak niemal tyle samo badanych (49 proc.) nie podjęłoby się tego, nawet gdyby mieli takie możliwości. Pozostałe 3 proc. badanych nie miało w tej sprawie zdania. Gotowość do podnoszenia kwalifikacji wyrażały przede wszystkim osoby młode i lepiej wykształcone, dla których ma to większy wpływ na karierę zawodową.

CBOS podjął także problem wykorzystania wykształcenia w pracy zawodowej respondentów. Jak się okazało, przydatność wykształcenia w życiu zawodowym zależy w znacznym stopniu od kierunku, w jakim kształcili się badani. "W roku bieżącym wykształcenie w pracy zawodowej najczęściej wykorzystywały osoby ze specjalnością prawno-administracyjną, humanistyczno-społeczną i pedagogiczną oraz ekonomiczno-handlową i medyczną (ponad 80 proc.). Najrzadziej natomiast robiły to osoby z wykształceniem rolniczym, wśród których prawie co trzecia zadeklarowała, że w ogóle nie wykorzystuje swoich kwalifikacji" - informuje CBOS.

Komunikat CBOS "Rola wykształcenia i zmiany w jej społecznym spostrzeganiu w latach 1993-2009" powstał na podstawie badań CBOS prowadzonych od 1993 r. Ostatnie badanie w tym zakresie przeprowadzono w dniach 4-9 listopada 2009 r. na liczącej 1022 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków. NNO

źródło: Serwis PAP - Nauka w Polsce
www.naukawpolsce.pap.pl


Data publikacji: 2009-12-15
Strony: 1

Prawie 80 tys. polskich studentów skorzystało już z "Erasmusa", Jak zainwestować w sprawdzony biznes?, Rozwój społecznych umiejętności uczniów, a nowe technologie, Czy już w 2012 roku nastąpi koniec świata rynku szkoleń dofinansowywanych?, Wracają wykłady otwarte z fizyki na Uniwersytecie Warszawskim,