Mamy 8516 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Czy szkolenie e-learningowe po godzinach pracy można wliczyć do czasu pracy pracownika

Pracodawca często organizuje różnego rodzaju szkolenia e-learningowe, a następnie przeprowadza egzaminy. Pracownicy nie mają zwykle czasu szkolić się w godzinach pracy. Czy czas poświecony na szkolenie po pracy należy wliczyć do czasu pracy pracowników?


Na wstępie należy zauważyć, iż w polskim prawie pracy brak jest szczegółowych regulacji dotyczących wliczania do czasu pracy szkoleń innych niż z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozbieżności występują także w doktrynie. Ponadto omawiane zagadnienie nie zostało rozstrzygnięte w dotychczasowym orzecznictwie sądów...

Czytaj więcej...

 

 


Data publikacji: 2009-08-03
Strony: 1

Ucz się więcej, to więcej zarobisz , To będzie decydujący rok dla branży szkoleniowej, Absolwenci na rynku pracy - kto odpowiada za ich problemy?, Jak budować szkołę jutra? , MBA inwestycją w rozwój? Nie zawsze i nie dla wszystkich ,