Mamy 8512 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Debatujmy, a potem zmieniajmy edukację

Zakończył się Kongres Polskiej Edukacji. Był niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń edukacyjnych w ostatniej dekadzie (nie licząc reform) i należy kontynuować tradycję takich spotkań, pozwalając zabrać głos większej liczbie osób zainteresowanych kształtem polskiej edukacji. A że chcemy rozmawiać - dowodem jest spontaniczna inicjatywa Pakt dla Edukacji.

Pierwszego dnia podczas Kongresu padło w filmie OECD o reformach edukacji w Szanghaju zdanie, które powinno stać się mottem dla osób zarządzających oświatą. „Jeśli nie widzisz problemu, nie możesz go rozwiązać" (powiedzenie chińskie). Inicjatywa, która zrodziła się oddolnie podczas Kongresu - Pakt dla Edukacji - jest właśnie próbą pokazania, że istnieje pewien problem, z którym do tej pory nie potrafimy się zmierzyć. To problem współdecydowania o kształcie szkoły i nauczania przez obywateli (rodziców, uczniów, nauczycieli), którzy tworzą szkołę. To ich głosu brakuje do tej pory najbardziej w debacie o kształcie systemu oświaty i dlatego właśnie kilkaset osób podpisało się pod inicjatywą o rozpoczęciu prac nad obywatelskim Paktem dla Edukacji, na wzór podpisanego nie dawno przez rząd Paktu dla Kultury.

Więcej na: Edunews.pl


Data publikacji: 2011-06-07
Strony: 1

Nowe media w oświacie , Asystentka = Profesjonalizm!, Którędy droga do dobrej edukacji? , Projekt Eduscience - naukowcy zaszczepiają dzieciom pasję badawczą, Pomysły nauczycieli na poprawę edukacji ,