Mamy 9220 aktualnych szkoleń oraz 5250 firm szkoleniowych. Dziś dodano 9 szkoleń.

Digitalizacja zbiorów a nauka

W Sejmie odbyło się seminarium "Cyfrowe dziedzictwo - kultura dla przyszłości". Digitalizacja cennych zasobów kulturalnych to szansa na połączenie rozproszonych zbiorów; konieczność, jeśli chcemy zachować niszczejące obiekty; to walka z czasem, którego upływ pogłębia ich destrukcję - uważa Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie.


Uczestnicy seminarium podkreślali, że digitalizacja (przekształcanie zasobów kulturalnych, naukowych z postaci tradycyjnej w cyfrową - PAP) to szansa na ocalenie dorobku kulturalnego zapisanego na nietrwałych nośnikach, że konieczny jest "wyścig z czasem", potęgujący destrukcję zbiorów, które powinny zostać zeskanowane i udostępnione szerokiej publiczności.

Makowski zwrócił uwagę, że biblioteki - zarówno w Polsce, jak i na świecie - są instytucjami najlepiej radzącymi sobie z procesem digitalizacji, jej liderami. "Biblioteki pełnią funkcje - w najlepszym tego słowa znaczeniu - adwokatów użytkowników, naszych czytelników. Zależy nam na tym, aby dzięki technice cyfrowej i internetowi udostępnić to, co mamy w naszych magazynach, co jest dostępne tylko w godzinach otwarcia biblioteki, tylko osobom mieszkających w pobliżu. Cyfryzacja oraz internet pozwalają otworzyć bibliotekę dla wszystkich, którzy chcą do niej zajrzeć, 24 godziny na dobę" - tłumaczył Makowski...

Więcej na Edunews.pl

 


Data publikacji: 2009-07-20
Strony: 1

Coaching - co to takiego?, Prawie 80 tys. polskich studentów skorzystało już z "Erasmusa", Polityka spójności w nowym okresie budżetowym 2014-2020, "Jakość unijnych szkoleń wymaga poprawy", Umiejętność pracy w zespole - cecha godna lidera,