Mamy 9247 aktualnych szkoleń oraz 5266 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Dojrz@łość w sieci.

Ponad 10 milionów Polaków w wieku dojrzałym dotkniętych jest e-wykluczeniem, a w sieci brakuje reprezentacji seniorów adekwatnej do tej, jaka jestw społeczeństwie. Dlateg o UPC Polska wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce powołało Koalicję Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci". Celem Koalicji jest zjednoczenie firm, organizacji pozarządowych, urzędów oraz instytucji na rzecz cyfrowego włączenia osób 50+.


Rozwój nowych technologii przypomina dziś pędzący coraz szybciej pociąg. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że co trzeciego Polaka w tym pociągu nie ma. Skutkuje to poszerzaniem się tak zwanego e-wykluczenia, czyli grona osób, które z nowych technologii z różnych względów nie korzystają. Większość z nich to osoby powyżej 45., 50. roku życia. O ile według danych GUS, prawie 96% Polaków w wieku 16-24 lata korzysta z Internetu, o tyle im jesteśmy starsi, tym ten odsetek staje się mniejszy. GUS podaje, że aż 7 na 10 osób powyżej 55. roku życia nigdy nie korzystało z Internetu, 8 na 10 - z komputera, a 6 na 10 - z komórki. Stąd pomysł, aby wspólnie pomóc osobom 50+ dostać się do pędzonego pociągu nowych technologii. Z powyższych danych wynika, jak wielka jest skala wyzwania, dlatego UPC i ARFP zainicjowały powstanie Koalicji „Dojrz@łość w sieci". Zostały do niej zaproszone podmioty, które, podobnie jak UPC Polska oraz Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, dostrzegają konieczność wyrównywania szans w dostępie do nowych technologii. Współpraca firm i organizacji społecznych wspierających aktywizację osób 50+ będzie działaniem skuteczniejszym, niż indywidualne inicjatywy...

Więcej na stronie http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/523398.html


Data publikacji: 2010-03-11
Strony: 1

Jak zainwestować w sprawdzony biznes?, Motywacja, gdzie jej szukać, Polska szkoła 2030 , Sukces zawodowy, czyli jak wyznaczyć swoje cele, Jak EFS pomaga polskim kobietom,