Mamy 9247 aktualnych szkoleń oraz 5266 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

E-dzienniki wkraczają do szkół

E-dzienniki wkraczają do szkół

Od września szkoły mogą zrezygnować z tradycyjnych, papierowych dzienników lekcyjnych i zastąpić je elektronicznymi. W lipcu Minister Edukacji Narodowej podpisała nowelizację stosownego rozporządzenia w tej sprawie.

Oznacza to, że rodzice będą mogli na bieżąco - na przykład poprzez Internet - śledzić wyniki nauki swoich dzieci, a także sprawdzać ich frekwencję na lekcjach.

Z elektronicznych dzienników korzysta dzisiaj w Polsce blisko 300 szkół, ale biorąc pod uwagę zmiany, wprowadzone przez MEN, liczba ta w najbliższym czasie może znacznie wzrosnąć.

Do tej pory e-dzienniki mogły być stosowane w szkołach tylko wtedy, gdy nauczyciel prowadził jednocześnie dziennik papierowy. Teraz to się zmienia, a korzyści tego będą mogli odczuć nie tylko nauczyciele, ale także rodzice uczniów - e-dziennik informacji to także użyteczna platforma komunikacyjna pomiędzy rodzicami a nauczycielami. Taką możliwość dają jednak tylko te systemy które są dostępne online, takie jak na przykład elektroniczny dziennik ESTIMO, oferowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. i firmę Posterus. Wystarczy mieć dostęp do Internetu, by sprawdzić informacje o ocenach dziecka, a także o frekwencji, planowanych klasówkach, itd.

Lżej pod pachą

Elektroniczny dziennik lekcyjny usprawnia pracę nauczycieli. W realizacji coraz bardziej popularnej metody organizowania zajęć, w których uczestniczą uczniowie z różnych klas, tradycyjny dziennik utrudnia rejestrację ich obecności oraz postępów w nauce. Nauczyciel musi albo zabierać na zajęcia kilka dzienników, albo też wszelkie informacje zapisywać w notatniku, a potem nanosić je w odpowiednie rubryki dziennika każdej klasy z osobna. Dziennik elektroniczny sytuację tę znacząco upraszcza, ponieważ zawiera informacje na temat wszystkich uczniów danej szkoły i w podziale na konkretne zajęcia. Posługując się tą aplikacją, nauczyciel może zapisać oceny i obecność ucznia, a dane te będą automatycznie widoczne także w podziale klasowym.

Więcej na Edunews.pl


Data publikacji: 2009-09-17
Strony: 1

Magiczne słowo – coaching, Dofinansowanie z EFS zmienia polski rynek , Uczelnie nie szkolą na rynek pracy , Nowe i oryginalne kierunki studiów na polskich uczelniach, Szkoła raczej bez prac domowych,