Mamy 8500 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

ECDL – i komputer ci nie straszny

Bez komputera ani rusz - obsługa tzw. narzędzi informatycznych to dziś szczególnie  ważna umiejętność, zarówno w życiu codziennym, jak i w pracy.


Dla pracodawców bardzo - i coraz bardziej - istotne jest, aby ich pracownicy umieli poruszać się po Internecie, obsługiwać pocztę, przygotować prezentację czy napisać tekst w Wordzie. Warto mieć dowód na posiadanie takich umiejętności. Szczególnie ceniony wśród pracodawców jest Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence). To międzynarodowy dokument poświadczający, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy sieci komputerowej.

Możliwość uzyskania niezbędnych kwalifikacji informatycznych i certyfikatu ECDL daje udział w projekcie, realizowanym przez Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość" - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Projekt ECDL skierowany jest do pracowników operacyjnych mikro i małych przedsiębiorstw zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub niższym zainteresowanych:

 • rozwojem swoich kwalifikacji zawodowych w zakresie technik informatycznych
 • lepszą adaptacją do potrzeb rynku pracy
 • uzyskaniem międzynarodowego, bezterminowego certyfikatu ECDL, poświadczającego umiejętność obsługi komputera.

Szkolenie obejmuje następujące tematy:

 • użytkowanie komputerów - poznanie podstawowych funkcji komputera,
 • tworzenie i przetwarzanie tekstów - tworzenie, edytowanie, formatowanie, przechowywanie i drukowanie dokumentów,
 • arkusze kalkulacyjne - aplikacje umożliwiające wykonywanie różnego typu obliczeń,
 • bazy danych - aplikacje pomocne przy korzystaniu z bazy danych,
 • grafika - tworzenie różnego rodzaju grafiki - wykresów, prezentacji i obrazów,
 • usługi w sieciach informatycznych - wykorzystywanie Internetu do komunikacji i pozyskiwania informacji.

Certyfikat ECDL uzyskuje się po zdaniu jednego egzaminu sprawdzającego wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.

Informacje o szkoleniu:

 • w Radomiu rozpoczyna się od 22 czerwca 2010r. - trwa 120 godz. - 15 dni
 • odbywa się w godzinach pracy między poniedziałkiem a piątkiem
 • uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, a po zdanym egzaminie certyfikat ECDL

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Korzyści z udziału w projekcie dla pracodawcy:

 • podniesienie kompetencji informatycznych pracowników, a tym samym zwiększenie efektywności ich pracy
 • rozwój zdolności adaptacyjnych firmy i jej konkurencyjności
 • dofinansowanie szkolenia dla pracowników - wkład własny pracodawcy stanowi wynagrodzenie pracownika za czas szkolenia

Korzyści z udziału w projekcie dla pracownika:

 • rozwój umiejętności informatycznych przydatnych w pracy i życiu codziennym
 • możliwość dalszego rozwoju (np. e-learning)
 • wzmocnienie pozycji zawodowej

Zapisy i kontakt na szkolenie ECDL w Radomiu:
048-381-51-35, 048-384-56-86
Realizator projektu: Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość"
www.ecdl-szkolenie.pl, e-mail: ECDL@swp.gda.pl

"Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego"


Data publikacji: 2010-06-14
Strony: 1

Pracownicy 50+ , Nauka i praca , Tusk: edukacja wyższa musi iść w parze z biznesem, Małoletni mogą chodzić do szkoły dla dorosłych, W stronę nowej kultury nauczania i uczenia się (1) ,