Mamy 9556 aktualnych szkoleń oraz 5248 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Edukacyjna r-e-wolucja - Kształtowanie innowacyjnego społeczeństwa zaczyna się w szkole

Szkoła XXI wieku musi budować kompetencje niezbędne do działania we współczesnym społeczeństwie, uczyć kreatywnego wykorzystywania nowych technologii, a jednocześnie myślenia, samodzielności w rozwiązywaniu problemów, podejmowania decyzji.


Wydawnictwo Szkolne PWN, w nawiązaniu do jesiennych warsztatów przybliżających zagadnienia związane z pokoleniem Y i wykorzystaniem nowych technologii w nauczaniu tegoż pokolenia jako kontynuację, przygotowało cykl spotkań, wspierających przekształcanie polskich szkół i ich adaptację do zmieniającej się rzeczywistości.

Konferencje Edukacyjna r-e-wolucja - nowa dydaktyka i nowe technologie w szkole adresowane do dyrektorów szkół i nauczycieli, przekażą praktyczną wiedzę na temat zastosowania innowacyjnych narzędzi TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) w zarządzaniu szkołą i w warsztacie pracy nauczyciela. Mamy nadzieję, że konferencje nie będą jedynie kolejnym głosem w dyskusji nad zmianą polskiej szkoły, ale zainspirują rady pedagogiczne do konkretnych działań.

Konferencje odbędą się na przełomie kwietnia i maja 2010 roku w Warszawie, Poznaniu, Katowicach i Lublinie. Z konferencji poznańskiej zaplanowana jest transmisja on-line.

Harmonogram Konferencji:

  • Warszawa: 20.04.2010
  • Poznań: 22.04.2010
  • Katowice: 18.05.2010
  • Lublin: 25.05.2010

Szczegóły na stronie http://uczyclatwiej.pl/index.php/edukacyjna-r-e-wolucja

źródło: uczyclatwiej.pl


Data publikacji: 2010-04-19
Strony: 1

NEETs – młodzież, która robi „nic”, Jakich absolwentów uczelni szukają pracodawcy, Jak przygotować projekt szkoleniowy , Szkoła przyszłości , Szkolenia dla bezrobotnych - czy tylko upiększają CV?,