Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły
Mamy 9902 aktualnych szkoleń oraz 5246 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły

24 maja w warszawskiej Bibliotece Narodowej odbył się III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011. Wiodącym tematem spotkania była efektywność uczenia i ocena pracy szkoły. Organizatorem zjazdu był „Dyrektor Szkoły - miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej".

Spotkanie rozpoczęła redaktor naczelna miesięcznika „Dyrektor Szkoły" Anna Rękawek, która powitała uczestników i w skrócie przedstawiła program spotkania. Następnie zaprosiła Jana Urmańskiego z Instytutu Badań Edukacyjnych, aby poprowadził prezentację na temat wyników badań PISA 2000-2009 w Polsce.

Program PISA cykliczne bada wiadomości i umiejętności młodzieży gimnazjalnej w wieku 15 lat, i mierzy rezultaty kształcenia. Badanie PISA prowadzone jest w całej Europie, dlatego wyniki otrzymane w polskim badaniu są podstawą do stworzenia międzynarodowego dialogu dotyczącego przyszłości systemów edukacyjnych w bezpośrednim odniesieniu do danych empirycznych. Badania przeprowadzane są w 3 blokach tematycznych. Uczniowie zobowiązani są do wypełnienia testów z zakresu czytania i interpretacji tekstu, matematyki i nauk przyrodniczych. Jak wynika z danych przedstawionych przez p. Urmańskiego polscy uczniowie najlepiej radzą sobie z zadaniami z zakresu nauk przyrodniczych, gdzie nastąpiła najistotniejsza poprawa. Można zaobserwować także wzrost wyniku w bloku czytanie i interpretacja. Bez znaczących zmian pozostały natomiast wyniki z matematyki. Jak podkreślił prelegent, aby wyniki były coraz lepsze w kolejnych latach konieczna jest m.in. współpraca między nauczycielami różnych przedmiotów.

Następnie na temat szans dla polskiej edukacji w trakcie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej wypowiedział się Podsekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Mirosław Sielatycki. Minister przedstawił strategie unijne, które dotyczą edukacji. Pokazał także jakie priorytety stoją przed Polską podczas prezydencji. Wśród nich wymienił m.in.: edukację na rzecz mobilności (edukacja za granicą, wielojęzyczność, „otwarcie" granic unijnych na młodzież z innych krajów) czy modernizację uniwersytetów. Podkreślił także fakt, iż Polska będzie musiała zająć się sprawami rozpoczętymi w trakcie trwającej jeszcze węgierskiej prezydencji w tym np. kwestią zatrudniania młodzieży.

Po wystąpieniu Ministra Sielatyckiego nastąpiła krótka przerwa, po której głos zabrała Renata Gut - twórca i współzałożyciel Szkoły Trenerów Biznesu i Coachingu przy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Tematem jej wystąpienia było zarządzanie talentami. Pani Gut opowiedziała uczestnikom skąd się biorą talenty, dlaczego nauczyciele powinni pielęgnować je u swoich uczniów oraz na czym polega rola nauczyciela w ich kształtowaniu. Prezentacja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników konferencji i była szeroko dyskutowana.

W trakcie III AZDS 2011 poruszane były także zagadnienia związane z maturalnymi wskaźnikami EWD - jaka jest koncepcja EWD maturalnego, jakie są sposoby interpretacji tych wskaźników oraz jakie są plany rozwojowe tych wskaźników. Temat został szeroko omówiony przez Ewę Stożek, pracownika Wydziału Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego.

Na zakończenie spotkania Beata Balińska opowiedziała o Krajowych Ramach Kwalifikacji w odniesieniu do europejskich ram kwalifikacji, podkreślając tym samym, iż już w 2012 roku wszystkie nowe świadectwa i dyplomy powinny zawierać odniesienia krajowych systemów do odpowiedniego poziomu europejskiego.

W III Zjeździe Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 wzięło udział 150 dyrektorów szkół, pracowników instytucji oświatowych, nauczycieli, pedagogów i przedstawicieli samorządów.

Więcej informacji na temat III AZDS na www.dyrektorszkoly.pl/azds

Źródło:Dyrektor Szkoły - miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej


Data publikacji: 2011-06-06
Strony: 1

Pracodawcy: idealny absolwent wykazuje inicjatywę i chce się uczyć, W 2012 r. pierwsze opłaty za studia dzienne , Psychologia szefa - szef to zawód, Alchemia mistrzostwa osobistego, Polska businesswoman na 6. miejscu w Europie,