Mamy 8426 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

eGimnazja

Z roku na rok realizowanych jest coraz więcej projektów pozwalających polskim szkołom doskonalić nowoczesne metody nauczania. Pod koniec starego i na początku obecnie trwającego semestru ponad 4000 szkół gimnazjalnych w całej Polsce otrzymało multimedialne pomoce dydaktyczne do nauki języków obcych.

W nowym semestrze szkoły mogły już rozpocząć ich wykorzystywanie podczas zajęć. Firma pwn.pl właśnie zakończyła badania sprawdzające stopień wykorzystania tych multimediów w gimnazjach z województwa śląskiego.

Do badania zaproszonych zostało ponad 300 gimnazjów, które w ramach programu „Pracownie komputerowe dla szkół" otrzymały finansowane z funduszy unijnych komputery, a później również multimedialne pomoce dydaktyczne. Na 278 szkół, które wypełniły przesłaną im ankietę, 271 zadeklarowało, że programy SuperMemo służące do nauki języków obcych mają już zainstalowane na szkolnych komputerach.
Zgodnie z rynkowymi trendami sprzedaży detalicznej podobnego oprogramowania SuperMemo, w szkołach największym zainteresowaniem cieszy się język angielski. W pracowniach komputerowych zainstalowało go 240 szkół. Multimediami do nauki niemieckiego wykorzystują 162 placówki, francuskiego 52, natomiast hiszpańskiego 22 szkoły.

Niektóre gimnazja posiadają oprogramowanie w jednej, inne nawet w dwóch pracowniach komputerowych (w każdej z 215 placówek jest między 8 a 22 stanowisk komputerowych z zainstalowanym programem). Pozostałe szkoły zainstalowały pomoce wyłącznie na kilku komputerach w pracowni lub na laptopie, który może być wykorzystywany poza salą informatyczną. Jak się okazało przeszkodą na drodze do nowoczesnej eSzkoły jest bowiem brak przeszkolonych nauczycieli i wystarczającej liczby komputerów, by lekcje z różnych przedmiotów mogły odbywać się z ich wykorzystaniem. Części szkół udało się wygospodarować czas i komputery z pracowni. Wskazuje na to deklaracja 163 gimnazjów, które potwierdzają, że otrzymane od MEN oprogramowanie wykorzystuje podczas lekcji. W 12 placówkach natomiast, choć program zainstalowano, uczniowie nie mieli jeszcze okazji się z nim zapoznać.

Badanie pozwoliło również sprawdzić, jakie funkcje multimedialnych pomocy dydaktycznych do nauki języków obcych najbardziej spodobały się nauczycielom. Podobnie, jak uczniowie docenili oni interaktywne ćwiczenia. Dużą wagę przykładają również do umożliwiającego indywidualny nadzór nauki panelu nauczyciela.

Ankieta wypełniona przez gimnazja z województwa śląskiego udowodniła, że wśród przedstawicieli szkół istnieje duże zainteresowanie szkoleniami i informacjami na temat możliwości wykorzystywania multimedialnych pomocy dydaktycznych. Perspektywa urozmaicenia lekcji multimediami jeszcze bardziej cieszy uczniów. I jednym i drugim należy zapewniać warunki, by obraz eSzkoły był w Polsce coraz lepszy oraz by jej funkcjonalność przyczyniała się do postępów w nauce każdego ucznia. To zadanie należy do Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratoriów Oświaty, pracowników szkół, ale również do firm, które mają możliwość w rozwoju polskiego szkolnictwa brać czynny udział.

Badania zostały przeprowadzone przez firmę pwn.pl, która w konsorcjum z MCSI była zwycięzcą przetargu na dostawę multimedialnych pomocy dydaktycznych SuperMemo. Oprogramowanie gimnazja otrzymały w ramach Zadania B programu prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Pracownie Komputerowe dla szkół". Samo zaś badanie zostało przez firmę przeprowadzone w ramach społecznej odpowiedzialności i chęci ułatwienia szkołom wejścia na drogę nowoczesnego, ciekawego dla uczniów i efektywnego nauczania.

Firma pwn.pl została założona w 1997 roku. Obecnie jest liderem w zakresie rozwiązań językowych oraz wydawcą multimedialnych publikacji Wydawnictwa Naukowego PWN S.A. - encyklopedii, atlasów, słowników. Większość produktów firmy została wpisana na listę środków dydaktycznych zalecanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pwn.pl zawiera także usługi tłumaczeniowe w Centrum Tłumaczeń, usługi globalizacyjne i lokalizacyjne. Od 2003 roku pwn.pl jest partnerem firmy POLENG Sp. Z o.o. i wyłącznym dystrybutorem programu tłumaczącego Translatica.

Dodatkowych informacji na temat multimedialnych pomocy dydaktycznych dla gimnazjów oraz wyników badań udzieli Państwu:
Katarzyna Komar
+48 784 02 70 58
kkomar@vcg.plData publikacji: 2009-03-30
Strony: 1

Praktycznie o sprzedaży bezpośredniej, Biznesowe wykorzystanie potencjalu intelektualnego, Z e-learningu korzysta coraz więcej firm, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie otwiera Uniwersytet Trzeciego Wieku, Edukacja Polaków jeszcze nie przez całe życie,