Mamy 8500 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Eurydice o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem TIK w szkołach w Europie

Jeśli technologie informacyjno-komunikacyjne mają być skuteczne jako narzędzia dydaktyczne, to monitorowanie i ocena ich wykorzystania mają kluczowe znaczenie. Raport Eurydice 2011 przedstawia ważne wskaźniki i informacje dotyczące wykorzystania TIK w procesach nauczania oraz wspierania kreatywnego rozwoju uczniów i ich kompetencji informatycznych.

Najnowsze dane z badań PISA 2009 pokazują, że uczniowie używają komputerów domowych głównie w celach rozrywkowych i bardzo rzadko - w związku z zajęciami szkolnymi. W Unii Europejskiej minimum raz w tygodniu prawie dwukrotnie więcej uczniów przeszukuje internet w celach rozrywkowych, niż w ramach pracy domowej związanej z nauką w szkole (odpowiednio 83% i 46 %). Zbliżone wzory zachowań dotyczą korzystania z poczty elektronicznej - 67% uż̂ywa jej minimum raz w tygodniu, ale tylko 37% w celach związanych z nauką w szkole...

Wiecej na Edunews.pl


Data publikacji: 2011-08-01
Strony: 1

Rodzinne uczenie się , Dyplom i co dalej? , Nowy kierunek na Uniwersytecie Łódzkim, Sztuka wehikułem edukacji (1) , Wizja kształcenia młodzieży w Europie w 2025 r. ,