Mamy 9331 aktualnych szkoleń oraz 5255 firm szkoleniowych. Dziś dodano 34 szkoleń.

Fundusze europejskie: Grant tylko na sprzęt albo na szkolenia

Województwa będą mogły jednocześnie ogłaszać konkursy o dotacje na realizację inwestycji infrastrukturalnych oraz przedsięwzięć szkoleniowych. Przedsiębiorcy nie będą jednak mogli obu działań łączyć w jednym projekcie.

Komisja Europejska (KE) opublikowała projekty rozporządzeń dotyczących tzw. polityki spójności na lata 2014 - 2020. W ten sposób rozpoczyna debatę dotyczącą zasad wdrażania unijnych programów i wydawania pieniędzy z UE, która będzie się toczyć równolegle z negocjacjami nad budżetem.

Najważniejszą zmianą zawartą w projektach rozporządzeń jest możliwość tworzenia przez poszczególne państwa członkowskie zintegrowanych programów operacyjnych obejmujących finansowanie z więcej niż jednego europejskiego funduszu. Regiony będą mogły realizować programy łączące w sobie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) przeznaczony na projekty i inwestycje oraz Europejski Fundusz Społeczny(EFS), z którego są finansowane tzw. projekty miękkie, przede wszystkim szkolenia i doradztwo. Polska już zapowiedziała, że chce, aby w latach 2014 - 2020 regiony realizowały ten pomysł KE. Jego zaletą jest możliwość skupienia w jednym ręku np. władz województwa, zarządzania projektami finansowanymi z obu funduszy, a tym samym osiągnięcie ich większej spójności...

Więcej na Gazeta Prawna.pl

 


Data publikacji: 2011-10-11
Strony: 1

Ucz się więcej, to więcej zarobisz , Innowacja w kształceniu ustawicznym , Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców, W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań dla szkoły , Małopolska otwarta na wiedzę,