Mamy 9264 aktualnych szkoleń oraz 5250 firm szkoleniowych. Dziś dodano 25 szkoleń.

Graj i ucz!

Graj i ucz!

Gry komputerowe i wideo są takimi samymi narędziami edukacyjnymi jak każde inne i powinny być szeroko wykorzystywane w klasie szkolnej jako ważne formy wspierające proces edukacji - uważają innowatorzy edukacyjni i naukowcy z brytyjskiej organizacji badawczej Futurelab w nowym raporcie „Możliwości uczenia się w grach komputerowych".


Raport opublikowany został jako wynik kilkunastomiesięcznych badań, w których przeprowadzano wywiady pogłębione z nauczycielami i uczniami brytyjskich szkół. Zawiera nie tylko najważniejsze sugestie pod kątem prowadzenia edukacji z wykorzystaniem gier, ale również ukazane są przykłady z już prowadzonych w szkołach projektów i działań wykorzystujących popularność gier...

Więcej na Edunews.pl


Data publikacji: 2009-09-23
Strony: 1

Raport "Formalne programy nauczania a zapotrzebowania rynku pracy w Wielkopolsce", Wysłanie pracownika na dokształcanie oznacza prawo do urlopu szkoleniowego, Trzy kluczowe kompetencje skutecznego inwestora, Studencki Festiwal Nauki na Śląsku, W Poznaniu rozpoczęły się VI Światowe Dni Innowacji,