Mamy 9253 aktualnych szkoleń oraz 5266 firm szkoleniowych. Dziś dodano 3 szkoleń.

Internet bezpieczniejszy dla dzieci

Komisja Europejska przedstawiła w środę kolejny program "Bezpieczny internet", mający chronić najmłodszych użytkowników sieci. Na program, który ma być realizowany w latach 2009-2013, przeznaczono aż 55 mln euro.

Stanowi on kontynuację pozytywnie ocenianego programu o tej samej nazwie, uruchomionego w 2005 r. Nowy program - uwzględniający m.in. serwisy społecznościowe - ma na celu zwalczanie zarówno nielegalnych treści jak i szkodliwych zachowań, takich jak prześladowanie czy uwodzenie.
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso zwrócił uwagę, że coraz więcej dzieci i młodzieży w Europie korzysta w domu lub w szkole z Internetu, więc zarówno one same, ich rodzice, jak i nauczyciele potrzebują informacji nie tylko o możliwościach, jakie stwarza sieć, lecz także o ryzyku, jakie niesie.

"Dzięki nowemu programowi Komisja Europejska pragnie kontynuować swoje starania na rzecz stworzenia bezpiecznej cyberprzestrzeni dla dzieci, przez wspieranie inicjatyw samoregulacji i podnoszenie świadomości społecznej. W razie pojawienia się nielegalnych treści organy publiczne będą w stanie zapewnić szybkie i zdecydowane działania dzięki istnieniu wzmocnionego systemu zgłaszania takich przypadków" - powiedział szef KE.

W ocenie unijnej komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów Viviane Reding Unia Europejska przyczyniła się co prawda w ostatnich latach w znaczący sposób do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w Internecie, ale wiele jeszcze pozostało do zrobienia.

"W rzeczywistości potrzeba działania staje się coraz większa, wziąwszy pod uwagę nowe sposoby użytkowania technologii. Jestem przekonana, że dzięki nowemu programowi +Bezpieczny Internet+ Europa stanie się wzorem w dziedzinie ochrony nieletnich przed zagrożeniami, jakie niesie korzystanie z Internetu i telefonii komórkowej" - powiedziała komisarz.

Nowy program UE zakłada m.in., że w każdym z krajów członkowskich zostaną utworzone punkty kontaktowe, w których będzie można zgłaszać nielegalne treści i szkodliwe zachowania zauważone w Internecie, przede wszystkim materiały związane z seksualnym wykorzystywaniem i uwodzeniem dzieci.

KE zwraca uwagę w swoim komunikacie, że środowa propozycja uwzględnia wyniki konsultacji społecznych na temat bezpiecznego korzystania przez dzieci z Internetu, które trwały od kwietnia do czerwca zeszłego roku. Zawiera też zalecenia sformułowane przez same dzieci w czasie ogólnoeuropejskiego forum młodzieży poświęconego bezpiecznemu Internetowi podczas zorganizowanego przez Komisję Dnia Bezpiecznego Internetu 2008.

KE dodaje, że jako uzupełnienie programu "Bezpieczny Internet" podjęto inicjatywy mające na celu opracowanie kodeksów służących ochronie nieletnich korzystających z telefonów komórkowych. Komisja przypomniała też, że ostatnio branża telefonii komórkowej ogłosiła zamiar zablokowania dostępu pornografii dziecięcej do telefonów komórkowych. BBA

żródło: Newsletter PAP - Nauka w Polsce
www.naukawpolsce.pap.pl

 


Data publikacji: 2008-03-06
Strony: 1

Siła świadomych wyborów, Jakie są cele edukacji przyszłości? , Siedem warunków mistrzowskiego uczenia się , Coaching - co to takiego?, Koniec epoki "szkoleń dla szkoleń",