Mamy 9345 aktualnych szkoleń oraz 5250 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Kluczowe cechy nauczania w oparciu o kompetencje

Uczenie się i nauczanie w oparciu o kompetencje nie mogą się odbywać w ramach tradycyjnych sytuacji dydaktycznych - przekonują organizatorzy projektu Aqueduct. Podejście to wywodzi się z przekonania, że ludzie uczą się poprzez doświadczanie i odkrywanie, co bezpośrednio determinuje sposób nauczania.

Stąd wniosek, że uczniowie muszą być aktywnie zaangażowani w proces uczenia się. Osiągają najlepsze wyniki, jeśli uczą się w znaczących kontekstach, poprzez współpracę i współdziałanie z sobą oraz nawiązując relacje z otoczeniem. Dzięki temu sami sobie umożliwiają nabywanie wiedzy, jej rozumienie, wymianę i konfrontację wyniesionych wniosków z rozumowaniem innych. Oczywiście nie oznacza to odejścia od tradycyjnego nauczania, lecz podkreśla konieczność prowadzenia go w sposób odpowiadający potrzebom uczniów, nie zaniedbując przy tym obowiązku ukazywania im nowych horyzontów i punktów widzenia oraz rozbudzania entuzjazmu dla zjawisk, o których wcześniej nie słyszeli...

Więcej na Edunews.pl


Data publikacji: 2011-10-20
Strony: 1

W przyszłym roku wydłuży się lista poszukujących pracy, Kursy i szkolenia biznesowe dla dzieci, Future City Game - brytyjski pomysł na ciekawe warsztaty, Horyzonty edukacji 2011: główne trendy , Polscy studenci mają szanse na stypendium w Cambridge ,