Mamy 8509 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Kształcenie wyższe w ocenie dyrektorów personalnych

Debata na temat przygotowania młodych osób do rynku pracy staje się coraz ciekawsza. Optymistycznym informacjom o spadku bezrobocia i pracodawcach masowo poszukujących pracowników, towarzyszą obawy, że system edukacji nieodpowiednio przygotowuje do wyjścia na rynek pracy. Co zrobić, żeby kolejne roczniki absolwentów nie dołączały do bezrobotnych?


Niedawno opublikowany raport Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami podsumowuje najważniejsze wnioski dotyczące relacji między systemem edukacji i sposobem kształcenia, a rynkiem pracy. Według jego autorów, odpowiednio przygotowane programy nauczania - nie tylko na poziomie studiów wyższych - mogą przyczynić się do zlikwidowania problemów pracodawców ze znalezieniem specjalistów. A z tymi jest niestety duży problem, przede wszystkim dlatego, że nie istnieje efektywna komunikacja pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami kształcącymi. Efekt jest taki, że zgodnie z tendencjami demograficznymi, mury uczelni opuszcza coraz mniej osób, a do tego coraz większy odsetek kończy kierunki humanistyczne i to na dodatek takie, które same w sobie nie rozwijają żadnych konkretnych umiejętności potrzebnych na rynku pracy.

„Pracodawcy, którzy w swoich planach rekrutacyjnych uwzględniają pozyskiwanie absolwentów, powinni nastawić się w najbliższym czasie na ostrą konkurencję." - mówi Piotr Palikowski, dyrektor zarządzający PSZK. "Co roku osób w wieku 19-24 będzie mniej o około 100 tys. Dobrą informacją jest fakt, że przykładów realnej współpracy uczelnia-pracodawca jest coraz więcej. Tworzenie wspólnych programów edukacyjnych w formule studiów podyplomowych, oferta dodatkowych zajęć, stypendia - to tylko niektóre możliwości z szerokiego wachlarza różnych opcji współpracy."...

czytaj więcej... 


Data publikacji: 2008-10-23
Strony: 1

Nowe media w oświacie , 100 mln zł środków unijnych na inwestycje łódzkich uczelni artystycznych, Informatyku, zbieraj certyfikaty, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie otwiera Uniwersytet Trzeciego Wieku, Pomysł na eksperyment ,