Kursy zawodowe sposobem na zdobycie cenionego zawodu
Mamy 9902 aktualnych szkoleń oraz 5246 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Kursy zawodowe sposobem na zdobycie cenionego zawodu

Kilka słów o Edukacji. Słowo edukacja wywodzi się z łacińskiego słowa educatio oznaczającego wychowanie. Edukacja jest to więc wychowanie, proces zdobywania wiedzy, a także proces kształtowania określonych umiejętności.

Współczesna gospodarka stawia przed uczestnikami rynku pracy konieczność wielokrotnej zmiany charakteru wykonywanej pracy, a nierzadko również zawodu. Trudno wyobrazić sobie taką sytuację bez odpowiedniego przygotowania, przekwalifikowania czy poszerzania wiedzy. Przepaść, jaką dzieli skostniały system edukacji od szybkich zmian, zachodzących na rynku stara się po części wypełniać instytucja kształcenia ustawicznego.

Kształcenie ustawiczne, czy innymi słowami koncepcja uczenia się przez całe życie obejmuje rozwój indywidualny i rozwój cech społecznych w szkołach, w uczelniach, jak i w placówkach kształcenia dorosłych oraz w ramach samokształcenia.

Jedną z form kształcenia ustawicznego są szkolenia oparte na pewnej określonej kompozycji i organizacji nauki. Jedną z firm, która organizuje szkolenia rozwijające kompetencje ich uczestników, a także kursy zawodowe jest Centrum Szkoleniowe FRR. Centrum funkcjonuje przy Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce, która działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Obecne uwarunkowania rynkowe wspierają potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób poszukujących lub chcących zmienić pracę. Jest to powód, dla którego kursy zawodowe cieszą się niezmienną popularnością. W marcu bieżącego roku Centrum Szkoleniowe FRR rozpoczęło nabór na XXXV ich edycję, która startuje 14 kwietnia w Warszawie i 21 kwietnia w Katowicach.

Klasyfikacja zawodów na potrzeby rynku pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 82, z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537), określa klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Klasyfikacja zawodów stosowana jest m. in. na potrzeby szkoleń zawodowych. Zgodnie z objaśnieniem ministerstwa, struktura klasyfikacji zawodów oparta jest na systemie pojęć, z których najważniejsze to: zawód, specjalność, umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe. Zawód w rozporządzeniu zdefiniowany został jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.

Wspomnianym wcześniej kursom zawodowym, Centrum Szkoleniowego FRR przy Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce, są nadane kody zawodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Na zakończenie kursów przeprowadzane są egzaminy zawodowe w obrębie danego zawodu, zgodnie z nadanym mu kodem. Po zdaniu egzaminu uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kursy zawodowe w Centrum Szkoleniowym FRR

Szkolenia zawodowe mają w Centrum Szkoleniowym FRR specyficzną formułę, która stanowi o ich wyjątkowości. Większość z nich odbywa się bowiem w formule modularnej, gdzie każdy uczestnik uczęszcza na określone moduły i spotkać się na nich może z uczestnikiem zupełnie innego kursu. Ten model daje wyjątkową elastyczność zaspokajania potrzeb szkoleniowych uczestników.

Innymi unikalnymi cechami kursów organizowanych przez Centrum Szkoleniowym FRR są:

  • Modularność
  • Standaryzacja
  • Komplementarność
  • Powtarzalność modułów i szkoleń
  • Indywidualizacja
  • Certyfikacja

Dzięki tym cechom, osoby kończące kurs na poziomie pracowniczym mogą w bardzo łatwy sposób uzupełnić swoją wiedzę wybierając moduły kolejno na poziomach: kierowniczym i dyrektorskim (patrz tabela).

Źródło: www.frr.pl


Data publikacji: 2012-03-12
Strony: 1

Warszawski Piknik Naukowy, Umiejętność pracy w zespole - cecha godna lidera, Odważ się i zostań aktywną mamą, Praktycznie o sprzedaży bezpośredniej, Sześć uczelni wyższych weźmie udział w Polskiej Akademii Dzieci,