Mamy 9521 aktualnych szkoleń oraz 5248 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Małoletni mogą chodzić do szkoły dla dorosłych

Osoby, które ukończyły 16 lat, ale nie mogą kontynuować nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, mogą uczyć się w tych dla dorosłych.

Tak jak dotychczas, do szkół dla dorosłych mogą chodzić uczniowie, którzy skończyli 16 lat, ale mają opóźnienie w cyklu kształcenia i nie są w stanie ukończyć normalnej szkoły podstawowej czy gimnazjum. Ponadto od jutra prawo do uczęszczania do szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych zyskają również te osoby, którym sytuacja życiowa czy zdrowotna uniemożliwia kontynuację nauki w szkole dla młodzieży. ..

Więcej na gazetaprawna.pl


Data publikacji: 2010-01-21
Strony: 1

W przyszłym roku wydłuży się lista poszukujących pracy, "Samorządowy Lider Edukacji" – I etap zakończony, Po jakiej szkole praca od ręki. Po jakiej - bezrobocie, Pracodawcy: idealny absolwent wykazuje inicjatywę i chce się uczyć, W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań dla szkoły ,