Mamy 9162 aktualnych szkoleń oraz 5269 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Manifest Edukacyjny – recepta na współpracę edukacji i rynku pracy?

„Młodzież na której wykształcenie łożymy ogromne środki (w skali roku to są miliardy) nie może znaleźć pracy. Czy tak musi być?" - pytali w dniu ogłoszenia „Manifestu Edukacyjnego" eksperci PKPP Lewiatan. Brak pracy dla młodych absolwentów to nie tylko efekt bezrobocia, lecz skutek braku umiejętności i kwalifikacji wymaganych na rynku pracy. Z problemem tym chcą zmierzyć się pracodawcy apelując do przedstawicieli sektora edukacji o współpracę w dopasowaniu oferty edukacyjnej do rynkowych potrzeb przedsiębiorstw.

PKPP Lewiatan opowiada się za zwiększeniem wpływu pracodawców na system kształcenia ich potencjalnych pracowników i proponuje „Promowanie kształcenia na kierunkach zgodnych z potrzebami pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem promocji szkolnictwa zawodowego".

Publikując „Manifest Edukacyjny" PKPP Lewiatan opowiada się za zwiększeniem skuteczności kształcenia, rozumianej jako wzrost poziomu umiejętności potrzebnych na rynku pracy i zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów. By to umożliwić, pracodawcy mają aktywnie wspierać sektor edukacji w określaniu modelu i programów kształcenia.

W „Manifeście Edukacyjnym" padają postulaty

  • Monitorowania oraz weryfikacji jakości systemu edukacji formalnej i nieformalnej oraz rozwoju systemu prognoz podaży i popytu na pracę;
  • Systematycznego monitorowania losów absolwentów szkół (w kontekście zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej) wraz z uzależnieniem finansowania szkół i uczelni od wyników monitorowania;
  • Zwiększenie znaczenia kształcenia praktycznego w szkolnictwie zawodowym, średnim i wyższym oraz sfinansowanie zaangażowania przedstawicieli biznesu w jego realizację w szkołach;
  • Poprawę jakości kształcenia nauczycieli. Wymaganie od nauczycieli stałej aktualizacji wiedzy zawodowej oraz umiejętności dydaktycznych. Ocenianie ich pracy i wynagradzanie za osiągane przez uczniów wyniki, zdawalność egzaminów potwierdzających umiejętności i wiedzę ogólną oraz zawodową;
  • Zaangażowania biznesu w określanie modelu i programów kształcenia poprzez sektorowe rady rozwoju zawodów, zrzeszające w równym stopniu ekspertów z instytucji edukacji publicznej i niepublicznej, formalnej i pozaformalnej, biznesu i przedstawicieli resortów Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Pracy i Polityki Społecznej;
  • Stworzenia spójnego systemu prawnego i rozwiązań finansowych stymulujących pracowników (w szczególności, pracowników w wieku 50+, pracowników w zawodach niedopasowanych do potrzeb rynku pracy) do uczenia się przez całe życie, a pracodawców do stałego inwestowania.

Źródło: www.bezrobocie.org.pl


Data publikacji: 2011-03-30
Strony: 1

Co łączy Leonarda da Vinci i Coca-Colę?, Małopolska otwarta na wiedzę, Gowin: 200 kolejnych zawodów do deregulacji, zmiany w sądach za miesiąc, Zarządzanie czasem., Szkoły nie szkolą pracowników, ale wykształcenie i tak się opłaca,