Mamy 9117 aktualnych szkoleń oraz 5271 firm szkoleniowych. Dziś dodano 34 szkoleń.

Matematyka inaczej.

„Matematyka? Spróbuj e-learningowo! Innowacyjne formy edukacji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych", to projekt realizowany przez firmę GINT. Rekrutacja do III tury kursów trwa do 25 lutego 2011 r.

O projekcie
W ramach projektu realizowane są bezpłatne kursy z matematyki. Wystarczy, że uczeń regularnie poświęci na kurs nieco czasu, aby mógł skorzystać z dodatkowych możliwości podnoszenia kompetencji matematycznych. Uczestnictwo w kursie jest przydatnym doświadczeniem zarówno dla uczniów klas humanistycznych, jak i matematycznych oraz zainteresowanych podjęciem studiów technicznych czy też studiów z zakresu nauk ścisłych. Warto podkreślić rolę udziału w kursie w kontekście obowiązkowego egzaminu z matematyki na maturze. Termin trzeciej edycji kursu jest wyjątkowo dogodny dla uczniów drugich klas liceów i trzecich klas techników, ponieważ będą mogli go zakończyć w pierwszym półroczu klasy maturalnej i mieć jeszcze czas na powtórki przed maturą.

Możliwości uczenia się w ramach platformy, są unikalne. Wykorzystane techniki e-learningowe oparte są o międzynarodowe systemy i zawierają najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie. Możliwość osobistego przekonania się o skuteczności opracowanych metod dydaktycznych na tak ciekawym obszarze wiedzy, jakim jest matematyka, na pewno istotnie wpłynie na rozwój osobisty uczniów i spotęguje długotrwałe działania szkoły w tym zakresie.

Przy tworzeniu projektu współpracują wybitni specjaliści z zakresu matematyki oraz e-learningu - prof. dr hab. Michał Szurek, prof. dr hab. Jerzy Ombach oraz prof. dr hab. Tadeusz Grabiński.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uzyskał również akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej. Program nauczania realizowany w ramach kursów jest zgodny z Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego dla Liceów Ogólnokształcących, Liceów Profilowanych, Techników, Uzupełniających Liceów Ogólnokształcących i Techników Uzupełniających (Dz. U. z 2007 r. Nr 157, poz. 1100, z dnia 23.08.2007 r.).

Patronat nad konferencją organizowaną na zakończenie I etapu objęli m. in. Minister Edukacji Narodowej, Śląski, Małopolski oraz Podkarpacki Kurator Oświaty.

Przebieg kursu
Trzecia edycja kursu zostanie przeprowadzona tak, jak obecnie, na dwóch poziomach do wyboru i potrwa maksymalnie 48 tygodni, od marca do grudnia 2011. Czas realizacji będzie uzależniony od indywidualnych predyspozycji ucznia oraz wyznaczony koniecznością ukończenia 40 kapsuł modułowych w celu ukończenia całego kursu.

Cały projekt potrwa od stycznia 2009 roku do grudnia 2011 roku i obejmie zasięgiem trzy województwa - małopolskie, podkarpackie oraz śląskie. W październiku rozpoczęła się realizacja drugiej tury kursów.

Rekrutacja do III tury kursów trwa do 25 lutego 2011 r. W bezpłatnych kursach weźmie udział 200 uczniów z trzech województw.

Materiał kursu jest podzielony na 40 kapsuł modułowych na każdym poziomie kursu. Znajdują się w nich wykłady z notatkami, symulacje, zadania otwarte i zamknięte oraz materiały dodatkowe. Zróżnicowane formy przekazywania informacji pozwalają na sprawne poznanie nowych treści, zrozumienie ich oraz uświadomienie sobie ich praktycznych zastosowań.

Kursy prowadzone są w trybie on-line na specjalnie zaprojektowanej do tego celu platformie e-learningowej HERMIN. Kurs został zaprojektowany tak, aby umożliwić uczniom indywidualny dobór tempa pracy. Kształcenie odbywa się pod opieką moderatorów dydaktyków posiadających doświadczenie w pracy na platformach e-learningowych oraz tradycyjnym nauczaniu matematyki. Podczas trwania kursu uczniowie mają bezpośredni kontakt z nauczycielem oraz wsparcie na forum w postaci pracy grupowej. Specyfika programu uwzględnia zarówno pewną dowolność w wyborze realizowanego modułu, jak i konieczność hierarchicznej ich realizacji ze względu na progresję programową.

Obszerniejsze informacje na temat projektu dostępne na stronie www.hermin.edu.pl lub pod numerem tel/fax (12) 633 33 67.

Demo platformy e-learningowej można obejrzeć na głównej stronie witryny projektu www.hermin.edu.pl.

Źródło: Hermin.Platforma Matematyczna

 

 


Data publikacji: 2011-01-13
Strony: 1

Najpierw odpowiedzialność, Stypendium szkoleniowe z UE pozbawia bezrobotnego zasiłku, Z e-learningu korzysta coraz więcej firm, Warsztat. Prawa autorskie w zawodzie trenera., Edukacja nastawiona na rozwój gospodarczy,