Mamy 9199 aktualnych szkoleń oraz 5268 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Metodyka e-learningu

Realizacja projektu „Otwarta Szkoła" to także możliwość intensywnego rozwoju dla nauczycieli uczestniczących w tym projekcie. Specjalnie dla nich rozpoczynamy, więc cykl artykułów poświęconych metodyce e-learningu. Artykuły powstały na podstawie realizacji szeregu projektów Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez różne instytucje od roku 2004.

Formalna definicja metodyki określa, że jest to ustandaryzowane dla wybranego obszaru podejście do rozwiązywania problemów. Metodyka abstrahuje od merytorycznego kontekstu danego obszaru, a skupia się na meto-dach realizacji zadań, szczególnie metodach zarządzania. W odróżnieniu od metodologii, która się skupia na odpowiedzi na pytanie: „co należy robić?", metodyka koncentruje się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: „jak to należy robić?" Oznacza to, że metodyka e-learningu opisuje praktykę podejścia do realizacji szkoleń e-learningowych.

Czym tak naprawdę jest e-learning?
W publikacjach poświęconych temu zagadnieniu występuje wiele różnych definicji e-learningu. Ciężko jest podać formalną definicję. Słowo e-learning pochodzi od połączenia dwóch słów angielskich "electronic learning", czyli nauczanie za pomocą nowoczesnych techno-logii elektronicznych. Przy realizacji projektów społecznych finansowanych z EFS e-learning rozumiany jest, jako metoda szkoleniowa charakteryzująca się wykorzystaniem nowoczesnej elektroniki i sieci komputerowych do nauczania. Różnica pomiędzy zwykłym szkoleniem, a szkoleniem typu e-learning jest taka, iż tradycyjne szkolenie jest „na czas", a szkolenie e-learningowe jest „na temat", czyli ukierunkowane na zdobycie określonej wiedzy.
E-learning stał się modnym wyrażeniem z powodu intensywnego wykorzystania technologii internetowych do nauczania w dużych firmach. E-learning jest w nich także stosowany do tzw. zarządzania wiedzą...

Więcej na: Edukacja Internet Dialog

 


Data publikacji: 2011-02-08
Strony: 1

Szkolenia dla bezrobotnych - czy tylko upiększają CV?, Mimo ułatwień firmy nie szkolą pracowników, 811 milionów złotych na podniesienie jakości kształcenia, Szkoła raczej bez prac domowych, Dzień Kobiet Sukcesu,