Mamy 9221 aktualnych szkoleń oraz 5250 firm szkoleniowych. Dziś dodano 8 szkoleń.

Motywacja w nauczaniu zdalnym

Motywacja leży u podstaw sukcesu w procesie uczenia się. Pozwala na wytworzenie chęci (woli) działania i uczestniczenia w kursach zdalnej edukacji.

Tymczasem programy kursów online z reguły nie uwzględniają komponentów motywujących i wychodzą z założenia, że wola działania zależy wyłącznie od czynników leżących po stronie uczącej się osoby. Jeżeli nawet elementy motywujące są wprowadzane, to oscylują one w obszarze składników racjonalnych (kognitywnych) i nie uwzględniają przesłanek emocjonalnych. Tymczasem właśnie emocje odgrywają ważną rolę w decyzjach o podjęciu kursu oraz o jego kontynuacji. Artykuł przybliża zagadnienia motywacji i przedstawia ich rolę w decyzjach uczących się osób. Szczegółowej analizie poddana jest - dotychczas niedoceniana - emocjonalna strona zagadnienia w kursach e-learningowych.

Powodem wszystkich działań ludzi są z jednej strony czynniki kognitywne, z drugiej zaś emocjonalne. W nauczaniu zdalnym rozważa się zazwyczaj czynniki poznawcze, które wiąże się z logicznym tokiem działania i wykonywania w kolejnych krokach zadań. Czynniki emocjonalne, często trudne do analizy, są w kontekście e-learningu i innych form nauczania zdalnego rzadko rozpatrywane. Tymczasem okazuje się, że w wielu przypadkach mogą one odegrać dominującą rolę...

czytaj więcej... Data publikacji: 2008-10-20
Strony: 1

Na naukę zawsze jest dobra pora, Magia pytań w sprzedaży , Projekt Lifelong Learning - druga edycja., W Internecie kwitnie handel maturami, Szkoły dostrzegają potrzeby dorosłych wracających do nauki,