Mamy 9604 aktualnych szkoleń oraz 5231 firm szkoleniowych. Dziś dodano 14 szkoleń.

Narzędzia T-I-K w projekcie gimnazjalnym

Większość projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach i na uczelniach może być wzbogacona dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych, Dotyczy to również projektu gimnazjalnego. Racjonalne włączanie nowoczesnych technologii w proces zarządzania projektem ma istotny wpływ na zwiększenie jakości komunikacji i skuteczności działań.

Wszystkie etapy realizacji projektu gimnazjalnego mogą być efektywnie wspierane przez różne narzędzia informatyczne, tak w pracy uczniów, jak i nauczyciela. Inne narzędzia przydadzą się na etapie wybrania tematu projektu, jeszcze inne przy określeniu celów i zaplanowaniu etapów realizacji projektu, wykonaniu zaplanowanych działań i publicznego przedstawienia wyników.

Więcej na: Edunews.pl


Data publikacji: 2011-03-10
Strony: 1

Pułapka optymizmu, Szkoła ucząca się. Łączenie dowodów i wyników badań z motywacją , Szkolenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie, Taniec – studia nie dla każdego, Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego”. ,

Firmy szkoleniowe: