Mamy 8504 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Nie warto przejmować się stresem, lepiej nim zarządzać!

Stres jest tak rozległym pojęciem, że istnieje jego kilka definicji. Na stres składają się niesamowicie negatywne emocje, przez co może być także określany reakcją między osobą a otoczeniem, która oceniana jest jako obciążająca dla tej osoby. Pamiętajmy jednak, że nie każdy stres ma tylko negatywny wydźwięk. Czasami wręcz mobilizuje do działania, dodaje energii a nawet staje się siłą napędową. Jego brak lub niedobór w naszym życiu powoduje brakiem motywacji, apatią, znużenie i marazm, przez co nie możemy efektywnie działać.

Bezstresowe rozróżnienie

Żeby usystematyzować pojęcie stresu, należy wiedzieć, że wyróżnia się dwa jego rodzaje: EUSTRES, czyli stres pozytywny. Jest odczuwalny przez organizm jako stan dobrego samopoczucia zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Przykładem dobrego stresu jest szybkie bicie serca na widok ukochanej osoby, albo też „dreszczyk emocji” odczuwany przez osoby np. zjeżdżające na nartach czy latające na paralotni itp.

DYSTRES, czyli stres negatywny. Jest nieprzyjemnym napięciem zakłócającym harmonię duchowo – fizyczną, która może powodować różnego rodzaju choroby psychosomatyczne.

Stres – gdzie i kiedy pojawia się najczęściej?

Udowodniono, że stres jest jedną z głównych i najbardziej powszechnych uciążliwości związanych z miejscem pracy. Firmy coraz częściej, w trosce o swoich pracowników decyduje się na wprowadzanie specjalnych programów zarządzania stresem. Polscy menadżerowie ciągle są na etapie walki o efektywność i kreatywność zarówna swoją, jak i podwładnych. Przeważnie inwestuje się w kursy i szkolenia skupione na motywowaniu i szukaniu sposobów na zwiększenie zysków firmy. Tematy dotyczące odpoczynku czy sztuki relaksu nadal traktowane są jako abstrakcja.

Stres w miejscu pracy związany jest przede wszystkim z zbyt duża presją, nadmierną odpowiedzialnością, dyskryminacją czy innymi nieodpowiednimi warunkami fizycznymi i psychicznymi. Negatywny wpływ ma także brak perspektyw awansu oraz wykonywaniem pracy nieadekwatnej do swoich możliwości. Kolejną stresującą sprawą może być brak odpowiednich kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań i przyczyny osobiste kładące się cieniem na naszej psychice.

Coraz to bardziej rosnący współczynnik stresu występujący w przestrzeni zawodowej spowodował, że zaczęto mówić o tzw. kosztach stresu w miejscach pracy. Takim kosztem dla jednostki jest przede wszystkim wypalenie zawodowe, zatracenie motywacji, podejmowanie i wdrażanie w życie niekorzystnych i nieprzemyślanych dla firmy decyzji. Łączy się z tym nieracjonalne zachowanie, agresja, popadanie w nałogi, pogarszające się relacje między pracownikami oraz wiele innych. Spadek efektywności działania jednostki w prostej linii przekłada się na motorykę całej firmy. Stąd też pojawia się uzasadnienie potrzeby inwestowania w programy pozwalające kontrolować stres.

Źródło: Kurs internetowy z certyfikatem „Zarządzanie stresem” NetAkademia.pl

NetAkademia.pl
DOTACJE NA INNOWACJE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Data publikacji: 2013-05-20
Strony: 1

III Otwarta Konferencja Lean - notatka prasowa podsumowująca, Obrona tytułu – trudny egzamin czy tylko formalność?, Negocjacje – technika dążenia do sukcesu, Prof. ekonomii z USA: u nas studenci płacą, więc wymagają , Zawód: Dialogista,