Mamy 9345 aktualnych szkoleń oraz 5250 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Nowy kierunek na Uniwersytecie Łódzkim

Międzynarodowe Gender Studies na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Wraz z początkiem roku akademickiego 2009/2010 Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet UŁ otwiera Międzynarodowe Gender Studies: magisterskie studia II stopnia na kierunku „stosunki międzynarodowe". Studia są prowadzone w języku angielskim, w trybie dziennym i zaocznym.

Międzynarodowe Gender Studies (MGS) to wysokiej jakości program skierowany do osób zainteresowanych zagadnieniami tożsamości społeczno-kulturowej, obywatelstwa, mniejszości etnicznych, religijnych i narodowych, zjawiskami migracji we współczesnym świecie, problematyką wojny i przemocy, wzajemnymi zależnościami pomiędzy płcią, rasą, etnicznością i klasą społeczną oraz rolą mediów i kultury w życiu międzynarodowym. Studia są prowadzone na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego przez Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet (ON-BPK), który powstał, jako pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej, w roku 1992 i odtąd prowadzi działalność dydaktyczną i naukową.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie do Ośrodka Naukowo-Badawczego Problematyki Kobiet UŁ (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, ul. Lindleya 5a,
I piętro, pokój 40) oraz odwiedzenia naszej strony internetowej:
http://www.gender.uni.lodz.pl/

źródło: PR


Data publikacji: 2009-06-30
Strony: 1

Wysłanie pracownika na dokształcanie oznacza prawo do urlopu szkoleniowego, Tylko 30 proc. uczelni korzysta z funduszy UE, Międzynarodowa Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Gdańsku, Więcej bezrobotnych skorzysta ze szkoleń i staży z Funduszu Pracy, Odważ się i zostań aktywną mamą,