Mamy 9382 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 6 szkoleń.

Nowy podział ról w edukacji

Dla przedstawienia nowego podziału ról w edukacji przyszłości ważne jest zapoznanie się najpierw z ich otoczeniem - tradycyjną i nową przestrzenią edukacyjną. Przestrzeń edukacyjną wyznaczają przede wszystkim trzy wymiary: "szerokość" naszych doświadczeń, ich "długość" oraz "wysokość". Co się kryje pod tymi sformułowaniami?


Cała „szerokość" naszych doświadczeń, jest to uczenie się w różnych miejscach, w różny sposób, w różnych rolach życiowych (lifewide learning) - pełna skala tego wymiaru obejmuje uczenie się formalne, pozaformalne (zorganizowane, ale inaczej niż formalne) i nieformalne.

Cała „długość" tych doświadczeń, to jest od najmłodszych do najstarszych lat (lifelong learning) - skalę tego wymiaru wyznaczają wszystkie lata życia.

Cała „wysokość" efektów uczenia się, to jest od najniższych do najwyższych kompetencji i kwalifikacji (levels of learning outcomes). W Unii Europejskiej uzgodniono w 2008 r. wspólną skalę odniesienia dla tego wymiaru - osiem poziomów efektów uczenia się (nie należy ich mylić z poziomami wykształcenia); skalę tę tworzą tzw. europejskie ramy kwalifikacji.

Więcej na Edunews.pl

 


Data publikacji: 2011-01-31
Strony: 1

Kursy i szkolenia biznesowe dla dzieci, Zarządzanie zespołem w kursach internetowych, Sztuka wehikułem edukacji (2) , Dyplom dobrej uczelni to za mało, by pracować , Szkoła ucząca się. Łączenie dowodów i wyników badań z motywacją ,