Mamy 9360 aktualnych szkoleń oraz 5256 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

O dydaktyce epoki cyfrowej

Niektórzy twierdzą, że nie ma już skutecznej edukacji bez wykorzystywania nowych technologii. Inni mówią, że trzeba tworzyć nowe zasady i strategie edukacji oraz nową dydaktykę dopasowaną do epoki powszechnego korzystania z zasobów Internetu. Ale przecież, technologie i środki dydaktyczne są tylko tłem do zmian. Jaka jest (będzie) dydaktyka epoki cyfrowej?

Inne uczenie się i nowa dydaktyka

Dydaktyka jest tą dziedziną nauk pedagogicznych, która wskazuje i bada różnorodne problemy uczenia się oraz jego organizowania w szkole i innych instytucjach szkolących ludzi, młodych i dorosłych. Jest nauką i praktyką nauczania w szerokim tego słowa znaczeniu. Zabiega o to, aby uczenie się było skuteczne, czyli dawało zamierzone efekty. I właśnie o to dziś chodzi, aby efekty uczenia się były inne niż dotychczas. Aby uczenie się było skuteczne powinno być: interesujące dla uczących się, celowe, uświadomione i przede wszystkim motywujące (zachęcające do pracy) oraz praktyczne i użyteczne, bo trzeba widzieć sens tego działania. A młodzi dziś, ucząc się szczegółów budowy komórki, czy zapamiętując historyczne daty - tego sensu nie widzą, bo go i nie ma...

Więcej na Edunews.pl


Data publikacji: 2010-06-14
Strony: 1

Propozycje Parlamentu Studentów ws. reformy szkolnictwa wyższego, Jak wykorzystać coaching?, Absolwenci idą na bezrobocie, bo często źle wybierają zawód, Pracownik w projekcie UE musi prowadzić dziennik zajęć, Lekcje przedsiębiorczości społecznej ,