Mamy 8599 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Pedagog XXI wieku

Nauczyciele w Polsce mają spore możliwości rozwoju. Otrzymują dziesiątki propozycji udziału w szkoleniach podnoszących zawodowe kwalifikacje.

Ale nawet największa ilość szkoleń nie pomoże, jeśli nauczyciele nie uświadomią sobie społecznych konsekwencji postępu technologicznego i nie zaczną pracować nad zmianą swojego podejścia do edukacji cyfrowej młodzieży.

Trudno jest zrobić dobre szkolenie na temat nowoczesnej pedagogiki. Problem nie leży przecież w zaprezentowaniu możliwości, jakie stwarzają nowe technologie w nauczaniu. To można pokazać bez większych trudności. Większy problem stwarzają: a) sam system oświaty, który nie wspiera jeszcze (systemowo i wszechstronnie) nowoczesnej edukacji na różnych etapach kształcenia i na wszystkich przedmiotach; b) zastosowanie nabytej wiedzy - bo po pierwsze nauczyciel staje przed grupą uczniów, którzy mogą mieć równie dużą wiedzę technologiczną (lub większą), po drugie - przeładowany program nauczania nie sprzyja stosowaniu innowacji i eksperymentowaniu z różnymi urządzeniami multimedialnymi.

Wydaje się, że w Polsce brakuje również szerokiej wymiany doświadczeń z nauczycielami z zagranicy, zwłaszcza z krajów najbardziej rozwiniętych technologicznie. Można byłoby wiele cennych informacji i porad zebrać od praktyków, którzy pracują z nowoczesnymi narzędziami multimedialnymi już kilka lat. Mało jest niestety takich projektów, które pozwalałyby polskim nauczycielom uczyć się od swoich kolegów z zagranicy...

Więcej na Edunews.pl

 


Data publikacji: 2009-06-01
Strony: 1

III Otwarta Konferencja Lean - notatka prasowa podsumowująca, PR FOR BUSINESS, czyli jak wykorzystać potencjał społeczności w komunikacji Twojej marki, Jak Wikipedia zmienia edukację , Nawet najlepszy dyplom to za mało , Raport "Formalne programy nauczania a zapotrzebowania rynku pracy w Wielkopolsce",