Mamy 9344 aktualnych szkoleń oraz 5255 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Po co edukacja rozwijająca kluczowe kompetencji?

Przez kilka stuleci edukacja opierała się na modelu dostarczania wiedzy. Uczeń przychodził do szkoły, by od nauczyciela dowiedzieć się czegoś istotnego. Nauczyciel wykładał, wymagał przyswojenia i opanowania materiału. Nie zwracano uwagi na proces uczenia się. Odtworzenie treści, w formie najbardziej zbliżonej do oryginału, było podstawą oceny postępu nauczania.

Obecnie obserwuje się zmiany na wielu płaszczyznach. Po pierwsze trudno zdefiniować "materiał", nikt nie jest w stanie przewidzieć, czego będą potrzebowali uczniowie w perspektywie kolejnych piętnastu lat. Mnogość informacji dostępnych w internecie stanowi dodatkowe wyzwanie. Szkoły powinny przygotować uczniów do tego, że będą zmuszani weryfikować swą wiedzę i uczyć się przez całe swe życie. Model oparty na odtwarzaniu nie jest już wystarczający. Absolwent powinien nie tylko posiadać wiedzę, lecz także umieć szukać informacji, współpracować w zespole, odnaleźć się w wielokulturowym społeczeństwie, być otwartym na nowe rozwiązania - ten zestaw wiedzy, postaw i umiejętności to właśnie kompetencje...

Więcej na Edunews.pl


Data publikacji: 2011-07-14
Strony: 1

Wydajemy więcej na naukę, Jakich absolwentów uczelni szukają pracodawcy, Sukces komercyjny vs "Humaniści" , "Jakość unijnych szkoleń wymaga poprawy", III Otwarta Konferencja Lean - notatka prasowa podsumowująca,