Mamy 9781 aktualnych szkoleń oraz 5245 firm szkoleniowych. Dziś dodano 33 szkoleń.

Po co edukacja rozwijająca kluczowe kompetencji?

Przez kilka stuleci edukacja opierała się na modelu dostarczania wiedzy. Uczeń przychodził do szkoły, by od nauczyciela dowiedzieć się czegoś istotnego. Nauczyciel wykładał, wymagał przyswojenia i opanowania materiału. Nie zwracano uwagi na proces uczenia się. Odtworzenie treści, w formie najbardziej zbliżonej do oryginału, było podstawą oceny postępu nauczania.

Obecnie obserwuje się zmiany na wielu płaszczyznach. Po pierwsze trudno zdefiniować "materiał", nikt nie jest w stanie przewidzieć, czego będą potrzebowali uczniowie w perspektywie kolejnych piętnastu lat. Mnogość informacji dostępnych w internecie stanowi dodatkowe wyzwanie. Szkoły powinny przygotować uczniów do tego, że będą zmuszani weryfikować swą wiedzę i uczyć się przez całe swe życie. Model oparty na odtwarzaniu nie jest już wystarczający. Absolwent powinien nie tylko posiadać wiedzę, lecz także umieć szukać informacji, współpracować w zespole, odnaleźć się w wielokulturowym społeczeństwie, być otwartym na nowe rozwiązania - ten zestaw wiedzy, postaw i umiejętności to właśnie kompetencje...

Więcej na Edunews.pl


Data publikacji: 2011-07-14
Strony: 1

Luty miesiącem poszerzania wiedzy nie tylko na uczelni!, Nowe i oryginalne kierunki studiów na polskich uczelniach, Gmina może wymagać od nauczycieli pracy w szkole po 8 godzin dziennie, Sukces w tworzeniu satysfakcjonujących relacji., Debatujmy, a potem zmieniajmy edukację ,