Mamy 9337 aktualnych szkoleń oraz 5255 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Profesjonalne warsztaty metodyczne - jakość treści i zajęć e-learningowych

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zaprasza zainteresowane uczelnie do skorzystania z oferty bezpłatnych warsztatów metodycznych poświęconych profesjonalnemu przygotowaniu zajęć e-learningowych.

Warsztaty adresowane są wyłącznie do zespołów (oferta nie dotyczy indywidualnych uczestników). Pełny cykl szkoleniowy dla każdego z uczestniczących zespołów obejmuje następujące etapy:

1. Zapoznanie się z warunkami prowadzenia działań e-edukacyjnych oraz z doświadczeniami w zakresie metodyki e-learningu w danej uczelni - etap wstępnej diagnozy realizowany poprzez spotkania metodyków z członkami zespołu tj. przedstawicielami uczelni - spotkanie jednodniowe w miejscu wskazanym przez Fundację;

2. Dwudniowe, intensywne warsztaty służące zaprojektowaniu scenariuszy wybranych przedmiotów - planowanych treści oraz budowanych w oparciu o nie zajęć online. Zajęcia realizowane równocześnie przez dwóch ekspertów Fundacji dla każdego zespołu - tak, aby zapewnić wysoki stopień dostosowania tworzonych zajęć do warunków i wymogów dydaktycznych konkretnej uczelni. Spotkanie realizowane w miejscu wskazanym przez Fundację;

3. Konsultacje metodyczne w formie online i stacjonarnej:

 • forma online - pomoc w trakcie tworzenia materiałów i opracowywania zajęć;
 • forma tradycyjna - spotkanie w siedzibie uczelni macierzystej każdego z zespołów (wsparcie w zakresie koncepcji wdrożeniowych w konkretnych warunkach danej uczelni).

Okres realizacji warsztatów: czerwiec - październik 2009 r.

Ważne daty:

 • zgłoszenia zespołów poprzez internetowy formularz: do 16 czerwca 2009 r.
 • ogłoszenie informacji nt. wyłonienia zespołów do realizacji warsztatów: 19 czerwca 2009 r.
 • ustalenie terminarza spotkań przygotowawczych: 20-27 czerwca 2009 r.
 • spotkania indywidualne z zakwalifikowanymi zespołami - diagnoza uwarunkowań pracy i rozwiązań organizacyjnych w poszczególnych ośrodkach akademickich: 29 czerwca - 3 lipca 2009 r.
 • identyfikacja i analiza potrzeb metodycznych poszczególnych zespołów uczelnianych, przygotowanie programów spersonalizowanych warsztatów: 4-15 lipca 2009 r.
 • organizacja 2-dniowych spotkań warsztatowych dla każdego z zakwalifikowanych zespołów (2 trenerów jednocześnie - składy mieszane, adekwatne do punktu programu: metodyk, wykładowca przedmiotu, organizator kursów online, administrator platform, projektant treści e-learningowych): 9-29 lipca 2009 r.
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych przez uczestników szkoleń zgodnie z zaprojektowanymi scenariuszami: 30 lipca - 10 października 2009 r.
 • organizacja wirtualnych konsultacji dostępnych dla wszystkich zespołów, okres realizacji: 1 września - 4 października 2009 r.
 • organizacja cyklu przeglądów lokalnych - spotkania wyjazdowe w jednostkach macierzystych wszystkich zespołów: 5-23 października 2009 r.
 • wywiady i ankiety z uczestnikami Programu: 5-23 października 2009 r.
 • wydanie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w warsztatach: 5-30 października 2009 r.

Działania prowadzone w ramach projektu będą podlegały ewaluacji, dzięki temu zostaną wypracowane wnioski i rekomendacje dla kolejnych edycji projektu. Na podstawie pierwszych warsztatów i ich rezultatów powstanie również broszura informacyjna.

Więcej informacji na stronie www.fundacja.edu.pl

 


Data publikacji: 2009-06-01
Strony: 1

Lewiatan: szkoły wyższe nie przygotowują absolwentów do pracy, Być pewną siebie nie tylko 8 marca, W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań dla szkoły , III Otwarta konferencja LEAN , Rusza "warszawska linia edukacyjna",