Mamy 9573 aktualnych szkoleń oraz 5249 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Projekty szkoleniowe: Odpowiednia umowa z uczestnikiem uchroni firmę przed zwrotem dotacji

Rozliczenie unijnego projektu szkoleniowego jest uzależnione od jego rezultatów. Karą za niezrealizowanie wszystkich założeń jest zwrot środków unijnych. Tylko dobra umowa chroni firmy przed nieuczciwymi uczestnikami szkoleń.

Od początku stycznia przedsiębiorcy realizujący projekty w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) mogą być karani za niezrealizowanie założeń projektu. Jeżeli firma zobowiązała się na przykład do tego, że przeszkoli 80 osób bezrobotnych, w tym 30 powyżej 45. roku życia, a uda się jej zrealizować to założenie tylko w połowie, będzie musiała zwrócić połowę przyznanej dotacji z UE. Obowiązuje również zasada, zgodnie z którą to firma obciążana jest kosztami udziału w projekcie osoby, która mimo braku uprawnień korzysta z unijnego wsparcia. Aby tego uniknąć firmy powinny zabezpieczać się zawierając z uczestnikami szkoleń dodatkowe umowy.

Więcej na: Gazetaprawna.pl


Data publikacji: 2011-02-03
Strony: 1

Uczelnie wspólnie walczą o EIT, Szkolimy się na potęgę, Znana jest już lista uczelni w programie "kierunki zamawiane", "Energia nauki" dla uczniów z 20 szkół, Nie róbmy polityki. Róbmy edukację ekonomiczną.,