Mamy 9598 aktualnych szkoleń oraz 5219 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Projekty szkoleniowe: Odpowiednia umowa z uczestnikiem uchroni firmę przed zwrotem dotacji

Rozliczenie unijnego projektu szkoleniowego jest uzależnione od jego rezultatów. Karą za niezrealizowanie wszystkich założeń jest zwrot środków unijnych. Tylko dobra umowa chroni firmy przed nieuczciwymi uczestnikami szkoleń.

Od początku stycznia przedsiębiorcy realizujący projekty w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) mogą być karani za niezrealizowanie założeń projektu. Jeżeli firma zobowiązała się na przykład do tego, że przeszkoli 80 osób bezrobotnych, w tym 30 powyżej 45. roku życia, a uda się jej zrealizować to założenie tylko w połowie, będzie musiała zwrócić połowę przyznanej dotacji z UE. Obowiązuje również zasada, zgodnie z którą to firma obciążana jest kosztami udziału w projekcie osoby, która mimo braku uprawnień korzysta z unijnego wsparcia. Aby tego uniknąć firmy powinny zabezpieczać się zawierając z uczestnikami szkoleń dodatkowe umowy.

Więcej na: Gazetaprawna.pl


Data publikacji: 2011-02-03
Strony: 1

Z e-learningu korzysta coraz więcej firm, „Erasmus dla wszystkich” zastąpi siedem dotychczasowych programów , Łódź. Dni Uczenia się Dorosłych 11-12 września 2010, Lepiej wykształceni pracują częściej i dłużej, Handel w internecie – wskazówki dla początkujących,