Mamy 9348 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Przygotujmy się - publiczne nakłady na edukację będą realnie maleć

Im dłużej obserwuję scenę polityczną, tym bardziej skłaniam się do poglądu, iż na realną poprawę finansowania szkolnictwa mamy nikłe szanse. Być może to właśnie teraz mamy „złote czasy" dla edukacji w Polsce. Bo przynajmniej mamy pokaźne budżety unijne, które pozwalają sfinansować koszty części reform, innowacyjnych projektów edukacyjnych czy zakupy sprzętu.


Czy może być jeszcze lepiej? Za chwilę będziemy mogli powiedzieć, że „lepiej już było". Realistycznie patrząc na wydatki państwa i abstrahując od oceny sensowności finansowania poszczególnych obszarów wydatków, sprawy edukacji nigdy do tej pory po 1989 roku nie zyskały sobie (i pewnie już nie zyskają) realnego i zgodnego wsparcia ze strony wszystkich największych partii politycznych. Niestety, zawsze był to obszar walki politycznej, co kończyło się szukaniem słabych punktów w propozycjach zmian, nieustającą krytyką, rzucaniem kłód pod nogi i wbijaniem „szpili", kiedy tylko nadażyła się okazja...

Więcej na Edunews.pl


Data publikacji: 2010-12-14
Strony: 1

"Euro na edukację" ruszyło w styczniu - wywiad z koordynatorem ogólnopolskiego projektu edukacyjnego., Jak budować szkołę jutra? , Równa płaca za równą pracę, Przygotujmy się - publiczne nakłady na edukację będą realnie maleć , WSKiZ uruchamia bezpłatną ofertę kursów e-learningowych,