Mamy 8500 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Reforma studiowania w ocenie studentów

Studenci zabrali po raz kolejny głos w sprawie reformy szkolnictwa wyższego. Jak można przeczytać w stanowisku Parlamentu Studentów RP, choć reforma szkolnictwa wyższego zaproponowana przez minister Barbarę Kudrycką zmierza w dobrym kierunku, to nie uwzględnia zniesienia największych barier - standardów nauczania i kierunków studiów.


Takie sformułowanie, to delikatna próba powiedzenia, że opracowywana od kilku miesięcy reforma nie jest tym, czego oczekują studenci. Parlament Studentów domaga się bowiem „obalenia archaicznego systemu kształcenia, który dziś istnieje przede wszystkim dla kadry akademickiej, a nie dla studentów" W ten sposób urzędnicy ministerstwa otrzymali bardzo celną i krytyczną opinię o samym podejściu do reformowania systemu edukacji.

"Nie chcemy kształcić się w karykaturalny sposób - z jednej strony oparty o sztywne standardy, które w Europie oprócz naszego państwa obowiązują tylko w Rosji; z drugiej strony zaś przykryty płaszczem norm europejskich wyznaczanych przez Proces Boloński. Nie chcemy aby efekty naszych studiów były mierzone ilością godzin spędzonych na wykładach, prowadzonych przez utytułowanych profesorów. Oczekujemy aby nasze studia dawały nam wymierne efekty kształcenia, umiejętności pozwalające odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy a także były spójne z naszymi zainteresowaniami" - przeczytać można w stanowisku Parlamentu Studentów RP..

Więcej na Edunews.pl


Data publikacji: 2009-07-30
Strony: 1

Brak pracy, czy odpowiednich kandydatów?, Euro 2012 - wolontariat sposobem na zdobycie doświadczenia zawodowego!, Edukacja sporo kosztuje. Ale i tak jeszcze za mało. , Nowa wizja systemu edukacji , Pracownik w projekcie UE musi prowadzić dziennik zajęć,