Mamy 9240 aktualnych szkoleń oraz 5250 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Rodzice: uczyć umiejętności XXI wieku

Oddziaływanie technologii cyfrowych na rzeczywistość edukacyjną jest na tyle istotne, że powoli zmienia się w społeczeństwie świadomość potrzeb i wyzwań edukacyjnych. Do takiego wniosku można dojść po analizie ostatnich wyników badań Speak Up - rodziców, uczniów i nauczycieli - realizowanych przez organizację Project Tomorrow.


Szkoły muszą zacząć przygotowywać młodzież do życia w społeczeństwie informacyjnym - to przekonanie jest silne wśród dorosłych respondentów ogólnokrajowego badania w Stanach Zjednoczonych, z których tylko jedna trzecia uważa, że szkoły obecnie dobrze wypełniają swoje obowiązki.

Opinie rodziców i nauczycieli na temat roli technologii edukacyjnych w klasie często istotnie się różnią. Choć generalnie obie grupy zgadzają się, że korzystanie z urządzeń technologicznych jest dziś kluczowe w procesie nauczania i przyczynia się do edukacyjnego sukcesu uczniów, rodzice są coraz częściej rozczarowani poziomem edukacji technologicznej w szkołach. Tylko jedna trzecia rodziców i 40% uczniów (poziomy kształcenia 6-12) wyraziło zadowolenie z pracy nauczycieli i stosowania technologii edukacyjnych podczas zajęć...

Więcej na Edunews.pl

 


Data publikacji: 2010-03-01
Strony: 1

Pedagog XXI wieku , Siła świadomych wyborów, Sztuka wehikułem edukacji (1) , Euro 2012 - wolontariat sposobem na zdobycie doświadczenia zawodowego!, Trwa Naukowe Lato na Politechnice Warszawskiej,