Mamy 9348 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Równa płaca za równą pracę

Problem równości płci na rynku pracy i w życiu społecznym jest wciąż aktualną kwestią w wielu krajach Unii Europejskiej. Współczesne kobiety zdecydowanie częściej podejmują się wyzwania, jakim jest łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym i opieką nad dziećmi. Jednakże, mimo iż wzrost zaangażowania i aktywności kobiet na rynku pracy jest zauważalny niemalże na każdym kroku, to nadal kobiety napotykają na wiele barier i problemów związanych z rozwojem swojego życia zawodowego.

Pracodawcy często preferują zatrudnianie mężczyzn, a kariera zawodowa nadal ustępuje miejsca konieczności prowadzenia domu i obowiązkom z tym związanym. Pomimo formalnego równouprawnienia, płeć wciąż w dużym stopniu determinuje życie społeczne.

Jedna z fundamentalnych zasad Unii Europejskiej - „Równa płaca za równą pracę" - została zapisana już w Traktacie Rzymskim z 1957 roku, jednak mimo tej gwarancji, postęp w niwelowaniu różnic w poziomie wynagrodzenia kobiet i mężczyzn następuje powoli. Nie należy jednak generalizować, bowiem sytuacja kobiet na rynku pracy kształtuje się trochę inaczej we wszystkich krajach Wspólnoty. W Estonii kobiety zarabiają prawie 30% mniej niż mężczyźni, podczas gdy we Włoszech różnica ta wynosi jedynie 5%. Średnio kobiety w Unii Europejskiej zarabiają przez całe życie o 17,5% mniej niż mężczyźni. W Polsce różnica między wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn wynosi około 10%, dlatego też w tym rankingu nasz kraj wypada zdecydowanie lepiej niż wskazuje unijna średnia. Konsekwencją różnic w wynagrodzeniach są niższe emerytury kobiet. W związku z tym starsze kobiety w większym stopniu narażone są na ubóstwo. W grupie wiekowej powyżej 65 lat zagrożonych ubóstwem jest 22% kobiet, podczas gdy mężczyzn o 6% mniej.

Komisja Europejska chcąc zlikwidować różnice w poziomie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn opublikowała kompleksową strategię na rzecz równości płci. Działania Komisji Europejskiej maja zachęcić kraje członkowskie do organizowania kampanii promujących równość płci, poprzez wprowadzenie znaczków, kart równości oraz nagród. KE wspiera także tworzenie narzędzi dla pracodawców w celu korygowania nieuzasadnionych różnic miedzy wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn. Dodatkowo, KE promuje zwiększenie równości wynagrodzeń w obszarze nietypowych form organizacji pracy, takich jak praca w niepełnym wymiarze godzin, a ponadto zachęca kobiety i mężczyzn do wykonywania „nietradycyjnych" zawodów.

Różnice w poziomie wynagrodzeń odzwierciedlają także wiele innym problemów m. in. utrzymującą się dyskryminację i brak równości na rynku pracy, które w praktyce dotykają głównie kobiety. Zmiana głęboko zakorzenionych, często przekazywanych z pokolenia na pokolenie, stereotypów i przekonań wymaga sporo wysiłku, a przede wszystkim czasu. Wiele jeszcze należy zrobić, aby kobiety zdobyły należną im rolę w społeczeństwie.

Źródło: Doradca UE

 


Data publikacji: 2011-12-16
Strony: 1

Pedagog XXI wieku , The Value Game – gra, która pomaga ocenić niefinansową wartość działań, MEGA wydarzenie już wkrótce w Polsce!, Magiczne słowo – coaching, Konferencja w Poznaniu. „Innowacyjne zarządzanie w oświacie. Poczucie własnej wartości”,