Mamy 9881 aktualnych szkoleń oraz 5222 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Sedno edukacji leży w treści nauczania

Sekret powodzenia edukacyjnych innowacji nie leży wyłącznie w stosowaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale w treści. Niektóre innowacje zbyt często koncentrują się na formie. W innowacjach ważne jest uzyskanie wyższej skuteczności edukacji i jakości ludzkiego życia. Najważniejsze jest to, czego się uczę. Istota edukacji też leży w treści.

Treści z Wikipedii
Treść - w refleksji estetycznej pojęcie przeciwstawne do pojęcia formy, rozumiane najczęściej jako ogólny sens dzieła, jego wymowa ideologiczna lub zespół procesów i zdarzeń przedstawionych w dziele...

Więcej na Edunews.pl


Data publikacji: 2009-12-07
Strony: 1

Dofinansowanie z EFS zmienia polski rynek , Od nauki języka rośnie mózg, Czas na n@ukę - wypowiedzi ekspertów , Wizja kształcenia młodzieży w Europie w 2025 r. , Uczelnie wspólnie walczą o EIT,