Mamy 9797 aktualnych szkoleń oraz 5245 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Sedno edukacji leży w treści nauczania

Sekret powodzenia edukacyjnych innowacji nie leży wyłącznie w stosowaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale w treści. Niektóre innowacje zbyt często koncentrują się na formie. W innowacjach ważne jest uzyskanie wyższej skuteczności edukacji i jakości ludzkiego życia. Najważniejsze jest to, czego się uczę. Istota edukacji też leży w treści.

Treści z Wikipedii
Treść - w refleksji estetycznej pojęcie przeciwstawne do pojęcia formy, rozumiane najczęściej jako ogólny sens dzieła, jego wymowa ideologiczna lub zespół procesów i zdarzeń przedstawionych w dziele...

Więcej na Edunews.pl


Data publikacji: 2009-12-07
Strony: 1

Mózg zawsze pyta, dlaczego ma się czegoś uczyć, Świat bez XIX-wiecznej szkoły , Jakich kluczowych kompetencji potrzebują Polacy w XXI wieku?, Sztuka inwestowania – etapy procesu inwestycyjnego, Więcej bezrobotnych skorzysta ze szkoleń i staży z Funduszu Pracy,