Mamy 9804 aktualnych szkoleń oraz 5245 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Sezon na e-learning!

Sezon na e-learning!

Czy w Polsce ruszył front innowacji dydaktyczno-technologicznej? Czy możemy się spodziewać, że w niedalekiej przyszłości polskie szkoły będą w większym stopniu wykorzystywały e-learning w nauczaniu? Rozmowę z Profesorem Maciejem M. Sysło Członkiem Rady do Spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej MEN przeprowadził Mariusz Malinowski z CODN w Warszawie.


Mariusz Malinowski: Panie Profesorze - czy jest już najwyższy czas na rozpoczęcie procesu uprawomocnienia się innowacyjnej procedury dydaktycznej e-learning w polskiej szkole?

Więcej na Edunews.pl


Data publikacji: 2009-11-02
Strony: 1

Autoprezentacja sztuką nabytą?, Projekt Eduscience - naukowcy zaszczepiają dzieciom pasję badawczą, To będzie decydujący rok dla branży szkoleniowej, Pozwólcie nam się uczyć! , W stronę nowej kultury nauczania i uczenia się (1) ,