Mamy 8500 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Sezon na e-learning!

Sezon na e-learning!

Czy w Polsce ruszył front innowacji dydaktyczno-technologicznej? Czy możemy się spodziewać, że w niedalekiej przyszłości polskie szkoły będą w większym stopniu wykorzystywały e-learning w nauczaniu? Rozmowę z Profesorem Maciejem M. Sysło Członkiem Rady do Spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej MEN przeprowadził Mariusz Malinowski z CODN w Warszawie.


Mariusz Malinowski: Panie Profesorze - czy jest już najwyższy czas na rozpoczęcie procesu uprawomocnienia się innowacyjnej procedury dydaktycznej e-learning w polskiej szkole?

Więcej na Edunews.pl


Data publikacji: 2009-11-02
Strony: 1

Uczelnie i firmy wspólnie przygotują studentów do pracy, Debatujmy, a potem zmieniajmy edukację , Raport o stanie edukacji polskiej , Raport "Formalne programy nauczania a zapotrzebowania rynku pracy w Wielkopolsce", Future City Game – nowa jakość szkoleń,