Mamy 9107 aktualnych szkoleń oraz 5271 firm szkoleniowych. Dziś dodano 29 szkoleń.

Student online

Blisko 60% polskich studentów spędza codziennie od 3 do ponad 7 godzin w Internecie. Większość ważnych spraw załatwiają w sieci - czytają, oglądają filmy i seriale, korzystają z bankowości elektronicznej, komunikują się ze znajomymi na portalach społecznościowych, przygotowują się do sprawdzianów i egzaminów.

Z badania przeprowadzonego dla Polish Open University wynika, że nauka przez Internet jest już dla nich oczywista. Zdają sobie sprawę z korzyści jakie ten system kształcenia przynosi, wiedzą również czego brakuje polskiemu e-learningowi.

Wirtualny świat jest naturalnym środowiskiem dla znakomitej większości studentów. Sondaż przeprowadzony dla Polish Open University pokazuje, że niemal wszyscy polscy studenci korzystają z Internetu codziennie. Najwięcej - ponad 40% robi to przez około 3 - 4 godziny dziennie, a ponad 11%. aż od 5 do 7 godzin. Co ciekawe tych, którzy używają Internetu krócej niż przez godzinę dziennie (6,1%) jest mniej niż tych, którzy przebywają w sieci powyżej 7 godzin każdego dnia (6,7%).

Według Bartłomieja Ciszewskiego, blogera i specjalisty od marketingu internetowego z firmy U-Marketing, wynik badania nie jest zaskakujący. "Dla studentów Internet jest jednym z fundamentalnych elementów funkcjonowania w społeczeństwie, wykorzystują go do nauki, pracy i rozrywki - podkreśla Ciszewski - Studiujące obecnie pokolenie dorastało wraz z rozwojem Internetu. Na bieżąco poznawali kolejne sieciowe aplikacje i nowinki, ucząc się jak je skutecznie wykorzystywać w codziennym życiu, to dla nich naturalne środowisko".

W ostatnich latach zmniejszył się znacznie obszar wykluczenia cyfrowego w naszym kraju. "Coraz lepsza infrastruktura i to nie tylko w dużych miastach, niższe koszty dostępu do sieci, a ostatnio, dzięki smartfonom popularyzacja Internetu mobilnego, to wszystko czynniki mające wpływ na szybkie poszerzanie się grona aktywnych internautów - mówi Marcin Duma z Instytutu Homo Homini, który wykonał badanie dla POU. - Teraz właśnie Internet mobilny jest najintensywniej rozwijającą się formą dostępu do sieci."

Badanie Polish Open University pokazuje, że wśród tych szybko przyswajanych internetowych rozwiązań znajduje się również kształcenie na odległość przy użyciu sieci. Rosnąca popularność e-learningu jest naturalną konsekwencją rozwoju narzędzi internetowych. "Kształcenie online pozwala na większą swobodę w realizacji rozmaitych planów, ponieważ daje możliwość studiowania z dowolnego miejsca na świecie. Wielu młodych ludzi ceni sobie niezależność i mobilność, a dzięki e-learningowi nie muszą rezygnować z podróżowania po świecie czy stałej pracy np. za granicą" - mówi Aleksandra Bobkowska, kierownik działu komunikacji w Polish Open University.

Polscy studenci często widzą, jak tego typu rozwiązania sprawdzają się w innych krajach, a zatem z równym powodzeniem mogłyby one funkcjonować w Polsce. Z badania przeprowadzonego przez POU wynika, że to właśnie możliwość studiowania z jakiegokolwiek miejsca na świecie jest, obok oszczędności czasu traconego na dojazdy na uczelnię, główną zaletą studiowania w tym trybie. Dla ponad 78 proc. studentów istotne są o wiele niższe koszty studiowania online, a w szczególności brak wydatków na dojazdy i zakwaterowanie.

69% badanych docenia możliwości jakie daje wirtualny świat. Multimedialna forma zajęć wykorzystuje różne narzędzia percepcji. "Dźwięki, obrazy czy filmy poszerzają znacznie spektrum możliwości ułatwiających przyswajanie materiału" - zaznacza Justyna Berniak-Woźny, Ph.D, koordynator programów nauczania w Polish Open University. W opinii 46,6 proc. studentów e-learning daje możliwość bardziej zindywidualizowanego kontaktu z wykładowcą.

Jakie są oczekiwania polskich studentów wobec nauki w trybie e-learning? Według 78% ankietowanych studia powinny wykorzystywać interaktywne narzędzia, które pozwalają na skupienie uwagi studenta przez cały czas trwania zajęć. Ta forma studiów ma też zapewniać stały kontakt z wykładowcą i dostęp do nieograniczonej liczby konsultacji po zajęciach (77,2%). Dla blisko 59% studentów studia online powinny być równoważne ze studiami w trybie tradycyjnym (a zatem zakres przerabianego materiału musi być identyczny, podobnie jak wymagania co do zaliczeń i egzaminów).

Uniwersytecka rzeczywistość w opinii studentów nie jest jednak doskonała. Badanie potwierdza, że studenci źle oceniają działania polskich szkół wyższych w obszarze e-kształcenia. Według aż 73% z nich krajowe uczelnie nie są odpowiednio przygotowane do nauczania w e-learningu. Obecnie coraz więcej szkół wyższych wprowadza zajęcia w tej formie, ale polskie szkolnictwo wciąż kojarzy się znacznie bardziej z tradycyjnym nauczaniem, niż z wysokiej jakości nowoczesnymi rozwiązaniami e-learningowymi.

"W Polsce system e-learning dopiero się rozwija, dlatego też wiedza przyszłych studentów na temat tego jak powinien wyglądać dobry e-learning jest mała. - komentuje Justyna Berniak-Woźny, Ph.D. - Na pocieszenie mogę dodać, że w Polsce z jakością e-learningu nie jest aż tak źle. Niektóre uczelnie mogą już pochwalić się dobrym systemem e-learning, choć niestety nadal są to wyjątki" - przyznaje. "Warto jednak pamiętać, że nauka w e-learningu może być tak samo skuteczna lub nieskuteczna, jak nauka w innych trybach. Skuteczność zależy wyłącznie od tego czy uczelnia i system kształcenia na odległość są dobrze przygotowane do tego co robią. Przyszli studenci muszą więc dokładnie przyjrzeć się systemowi, jaki stosuje uczelnia, na której chcą studiować" - dodaje Berniak-Woźny, Ph.D.

"Internet nie jest już tylko elementem wspierającym proces kształcenia, stał się również narzędziem, które coraz częściej jest nadrzędne w organizowaniu tego procesu. Sposób kształcenia wymaga bowiem systematycznego dostosowywania do nowych warunków. Według mnie, Internet należy traktować jako szansę na lepszą organizację procesu dydaktycznego, zgodną z oczekiwaniami studentów - mówi Dominika Kita, przewodnicząca Parlamentu Studentów RP - Największą zaletą e-learningu okazuje się jego wpływ na oszczędność czasu, środków finansowych i łatwy dostęp" - dodaje. Potwierdzają to badania POU. Wydaje się, że studia z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość są bardzo atrakcyjne, zwłaszcza dla osób, które są poza standardowym wiekiem studenckim, czyli powyżej 25 lat.

Według raportu firmy Pearson Education „Online education in United States" w 2010 r. ponad 6 mln amerykańskich studentów choć raz skorzystało z zajęć w trybie e-learning. W Polsce całkiem szybko nadrabiamy zaległości, a przychylny stosunek studentów do dobrej jakości e-learningu pozwala sądzić, że być może kiedyś dogonimy światową czołówkę.

Badanie na zlecenie Polish Open University zrealizowane zostało przez Instytut Badania Opinii Homo Homini w listopadzie 2011 roku na losowej próbie polskich studentów. Wielkość próby to 1067 osób, błąd oszacowania wynosi 3 proc. poziom ufności 95 proc. Badanie zrealizowane zostało metodą CATI (standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo).

Źródło: KluczDoKariery.pl


Data publikacji: 2012-01-11
Strony: 1

Kreatywność, czyli być jak Leonardo da Vinci, Bezrobotni nie podejmują studiów podyplomowych, Pociąg do uczenia się przez całe życie , Koniec epoki "szkoleń dla szkoleń", Rekrutacja na Uniwersytet Otwarty na UW,