Mamy 8500 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Sukces kursu e-learningowego "Dziedzictwo archeologiczne we współczesnej Europie"

Zakończyło się pierwsze ogólnoeuropejskie szkolenie internetowe, którego celem było przetestowanie aplikacji e-learningowych na potrzeby edukacyjne dziedzictwa archeologicznego. Szkolenie było częścią projektu "Uczenie na odległość jako narzędzie transferu wiedzy w dziedzinie ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym", sfinansowanego przez fundusz unijny Leonardo da Vinci II.

Kurs trwał jednocześnie w kilku krajach partnerskich od grudnia 2008 roku do lipca 2009 roku. Brały w nim udział jednostki naukowe z Niemiec, Łotwy, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii. Polska pełniła kluczową rolę w przedsięwzięciu - prof. Arkadiusz Marciniak z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (UAM) i dr Jacek Marciniak z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM koordynowali projekt odpowiednio od strony merytorycznej i informatycznej.

Szkolenie było skierowane do osób zawodowo zajmujących się archeologią. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu pracowników służb konserwatorskich z całej Polski i studentów studiów magisterskich (IV-V rok).

"Nasz kurs spotkał się z pozytywnym odzewem ze strony dużej grupy konserwatorów zabytków. To przede wszystkim osoby, które skończyły studia 20-30 lat temu i nie mają styczności z nowinkami świata archeologicznego i ze środowiskiem akademickim. Nie są zaznajomione z rozwiązaniami obowiązującymi w ramach zjednoczonej Europy, ale bardzo chciałyby poszerzyć swoją wiedzę" - wyjaśnia prof. Arkadiusz Marciniak, koordynator projektu.

Jedną z najważniejszych zalet szkolenia e-learningowego należy przede wszystkim możliwość zdobywania wiedzy i jednoczesnej pracy na etacie. Uczestnicy nie muszą tracić czasu na dojazdy do miejsca, gdzie odbywają się wykłady i ćwiczenia. Potrzebują jedynie komputera średniej klasy i dostępu do internetu. Dzięki temu mogą pochodzić z najodleglejszych zakątków Polski, a nawet świata.

Już teraz organizatorzy kursu mają wiele zgłoszeń od innych konserwatorów, którzy również chcieliby wziąć udział w kolejnych jego odsłonach.

"Idea programów europejskich polega nie tylko na wykonaniu programu i rozliczeniu się z niego, ale na dalszym wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w życie i unowocześnianiu polskiej nauki. Dlatego chcemy dystrybuować bezpłatnie materiały kursowe pośród polskich uczelni i innych instytucji na zasadzie Creative Commons. Niestety platformę informatyczną i wsparcie merytoryczne placówki muszą już zapewnić we własnym zakresie" - mówi prof. Marciniak.

E-learning nie jest nowością w Polsce, jednak jego zastosowanie na potrzeby archeologii jest pionierskim rozwiązaniem. Na przykład UAM już od pewnego czasu szerzej lansuje idee uczenia na odległość, szczególnie studentów studiów podyplomowych i zaocznych. Każdy wydział na UAM ma pełnomocnika ds. e-learningu. Na Wydziale Matematyki i Informatyki wiele wykładów i testów już od lat wykonywanych jest on-line.

Więcej o projekcie: http://e-archaeology.org/

Autor: Szymon Zdziebłowski
źródło: Serwis PAP - Nauka w Polsce
www.naukawpolsce.pap.pl


Data publikacji: 2009-12-08
Strony: 1

Rozwój społecznych umiejętności uczniów, a nowe technologie, Dąbrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna rekrutację, W stronę nowej kultury nauczania i uczenia się (1) , Z e-learningu korzysta coraz więcej firm, Językowe podróże Polaków,