Mamy 9840 aktualnych szkoleń oraz 5245 firm szkoleniowych. Dziś dodano 33 szkoleń.

Szkolnictwo wyższe dla nowego społeczeństwa

Obecnie szkolnictwo wyższe znajduje się pod ogromna presją zaspakajania coraz większych oczekiwań, zarówno jeśli chodzi o liczbę studentów, jakość nauczania, potrzeby zawodowe, czy rozwój ekonomiczny.Jednocześnie zasoby, do jakich mają dostęp instytucje szkolnictwa wyższego są coraz mniejsze. Jak zdefiniować na nowo pojęcie uniwersytetu?

Chociaż cele wyższych uczelni pozostały te same przez wiele wieków, to świat wokół nich zmienia się w sposób znaczący. Główne tendencje i wyzwania, jakie mają dzisiaj wpływ na szkolnictwo wyższe to: masyfikacja, globalizacja i internacjonalizacja, kształcenie na odległość, technologie cyfrowe, prywatyzacja, zapotrzebowanie na lepsze kształcenie i doświadczenie studentów, globalny przepływ talentów, ranking uniwersytetów badawczych, zjawisko uczelni „światowej klasy", zapewnienie jakości i współpraca uniwersytetów z przemysłem...

Więcej na: Edunews.pl


Data publikacji: 2011-04-29
Strony: 1

Humaniści dla gospodarki. Edukacja na potrzeby rynku pracy , Zarządzanie zespołem - porady praktyczne, Młodzież kontra Internet - raport z badania., Trwa Naukowe Lato na Politechnice Warszawskiej, Lublin czeka na pasjonatów nauki.,