Mamy 9635 aktualnych szkoleń oraz 5219 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolnictwo wyższe dla nowego społeczeństwa

Obecnie szkolnictwo wyższe znajduje się pod ogromna presją zaspakajania coraz większych oczekiwań, zarówno jeśli chodzi o liczbę studentów, jakość nauczania, potrzeby zawodowe, czy rozwój ekonomiczny.Jednocześnie zasoby, do jakich mają dostęp instytucje szkolnictwa wyższego są coraz mniejsze. Jak zdefiniować na nowo pojęcie uniwersytetu?

Chociaż cele wyższych uczelni pozostały te same przez wiele wieków, to świat wokół nich zmienia się w sposób znaczący. Główne tendencje i wyzwania, jakie mają dzisiaj wpływ na szkolnictwo wyższe to: masyfikacja, globalizacja i internacjonalizacja, kształcenie na odległość, technologie cyfrowe, prywatyzacja, zapotrzebowanie na lepsze kształcenie i doświadczenie studentów, globalny przepływ talentów, ranking uniwersytetów badawczych, zjawisko uczelni „światowej klasy", zapewnienie jakości i współpraca uniwersytetów z przemysłem...

Więcej na: Edunews.pl


Data publikacji: 2011-04-29
Strony: 1

Kryzys, zarządzanie zmianami a gra zespołowa., Jak skutecznie rozwiązywać konflikty w pracy?, 52 mln zł wsparcia z EFS dla szkolnictwa zawodowego na Mazowszu, Nowe i oryginalne kierunki studiów na polskich uczelniach, Tylko 30 proc. uczelni korzysta z funduszy UE,