Mamy 9675 aktualnych szkoleń oraz 5236 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolnictwo wyższe dla nowego społeczeństwa

Obecnie szkolnictwo wyższe znajduje się pod ogromna presją zaspakajania coraz większych oczekiwań, zarówno jeśli chodzi o liczbę studentów, jakość nauczania, potrzeby zawodowe, czy rozwój ekonomiczny.Jednocześnie zasoby, do jakich mają dostęp instytucje szkolnictwa wyższego są coraz mniejsze. Jak zdefiniować na nowo pojęcie uniwersytetu?

Chociaż cele wyższych uczelni pozostały te same przez wiele wieków, to świat wokół nich zmienia się w sposób znaczący. Główne tendencje i wyzwania, jakie mają dzisiaj wpływ na szkolnictwo wyższe to: masyfikacja, globalizacja i internacjonalizacja, kształcenie na odległość, technologie cyfrowe, prywatyzacja, zapotrzebowanie na lepsze kształcenie i doświadczenie studentów, globalny przepływ talentów, ranking uniwersytetów badawczych, zjawisko uczelni „światowej klasy", zapewnienie jakości i współpraca uniwersytetów z przemysłem...

Więcej na: Edunews.pl


Data publikacji: 2011-04-29
Strony: 1

Odważ się i zostań aktywną mamą, Jakich zmian potrzebujemy?, Nauka dla biznesu , Projekt Lifelong Learning - druga edycja., Łódź. Dni Uczenia się Dorosłych 11-12 września 2010,