Mamy 8521 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

T-I-K tak?

Program Szkoła z Klasą 2.0 ma na celu wsparcie rozwoju edukacji szkolnej w epoce Google'a, Wikipedii, gier komputerowych i komórek. 10 marca odbyła się konferencja podsumowująca I etap akcji, w którym szkoły: nauczyciele, dyrektorzy, uczniowie oraz rodzice mieli opracować zestaw zasad korzystania z technologii komunikacyjno - informacyjnych w nauczaniu i uczeniu.

Na spotkanie zaproszone zostały wybrane szkoły zaangażowane w projekt, przedstawiciele MEN-u oraz eksperci z dziedziny edukacji i nowoczesnych technologii. Konferencję zainaugurował panel, na którym zaproszeni nauczyciele i uczniowie prezentowali wypracowane na drodze szkolnej debaty Kodeksy 2.0 oraz dobre praktyki w zakresie wykorzystania T-I-K w tych placówkach. Założeniem organizatorów akcji było, by główne punkty kodeksu dotyczyły korzystanie ze źródeł i prawa autorskiego, bezpieczeństwa w sieci oraz wykorzystywanie sieci do komunikacji w szkole.

W trakcie dyskusji, jaka nawiązała się po tych wystąpieniach, komentowano najbardziej kontrowersyjne zapisy kodeksowe. Emocje wywołały kwestie związane z używaniem komórek na lekcjach, filmowaniem zajęć i publikowanie ich w sieci oraz kwestie praw autorskich i kopiowania treści z Internetu. Co było bardzo istotne - w konferencji brali również udział uczniowie ze szkół uczestniczących w projekcie, którzy dzięki T-I-K mogą prawdziwie „rozwinąć skrzydła"...

Więcej na: Edunews.pl

 


Data publikacji: 2011-03-14
Strony: 1

Komisarz UE ds. edukacji broni nowego Erasmusa, Rodzina albo kariera - kobiety wciąż muszą wybierać, Nie warto przejmować się stresem, lepiej nim zarządzać!, Chorzy bez pracy mogą brać udział szkoleniach opłacanych ze środków unijnych, Nauczyciel w szkole.,