Mamy 8550 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Technologie cyfrowe przeciwdziałają wykluczeniu w edukacji

Jednym ze sposobów na kształtowanie systemu edukacji włączającej, obejmującego wszystkie dzieci bez względu na ich zróżnicowane potrzeby i możliwości edukacyjne, jest wykorzystanie popularnych narzędzi społecznościowych dostępnych w Internecie - nawet takich, jak Facebook czy Twitter - przekonują eksperci brytyjskiej Futurelab.


Edukacja jest podstawowym prawem wszystkich ludzi, niezależnie od rasy, płci, statusu społecznego, miejsca zamieszkania, czy niepełnosprawności, co zostało potwierdzone wieloma kluczowymi dokumentami międzynarodowymi, m.in. Powszechną Deklaracją Praw Człowieka (1948), Konwencją Praw Dziecka (1989), czy Światową Deklaracją Edukacji dla Wszystkich (1990). „Każde dziecko ma fundamentalne prawo do nauki i należy dać mu szansę osiągnięcia i utrzymania odpowiedniego poziomu kształcenia. Każde dziecko ma indywidualne cechy charakterystyczne, zainteresowania, zdolności i potrzeby w zakresie nauczania. Systemy oświaty powinny być tworzone, a programy edukacyjne wdrażane z uwzględnieniem dużego zróżnicowania tych cech charakterystycznych i potrzeb" - czytamy z kolei w Deklaracji z Salamanki (1994).

W tradycyjnej szkole koncentracja na pojedynczym uczniu i jego problemach, elastyczne podejście do nauczania, zindywidualizowane uczenie i skupienie się na możliwościach ucznia zamiast na jego deficytach edukacyjnych, praktycznie nie była i nie jest możliwa. Przełomem może być szersze wykorzystanie nowych technologii w edukacji. Nowy raport Futurelab, pt. „Wykorzystanie technologii cyfrowych dla promocji edukacji włączającej" (Using digital technologies to promote inclusive practices in education) zawiera szereg praktycznych podpowiedzi dla środowiska szkolnego. Można z niego dowiedzieć się, w jaki sposób edukatorzy mogą pokonać bariery, które przeszkadzają uczniom w jak najlepszym wykorzystaniu i rozwinięciu ich potencjału...

Więcej na Ednunews.plData publikacji: 2009-05-11
Strony: 1

21 i 22 lutego DRZWI OTWARTE , "Jakość unijnych szkoleń wymaga poprawy", Uczelnie i firmy wspólnie przygotują studentów do pracy, Rusza "Akademia Uczniowska" dla gimnazjalistów, Profesjonalny Trener Zarządzania MATRIK – narzędzia pracy trenera,