Mamy 9742 aktualnych szkoleń oraz 5245 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

The Value Game – gra, która pomaga ocenić niefinansową wartość działań

Coraz częściej organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne zwracają uwagę na konieczność rzetelnego mierzenia oddziaływania swoich działań. Zadanie takie jest jednak niezmiernie trudne. Warto przyglądać się różnym narzędziom i metodom, dlatego poznajcie The Value Game.

Więcej o mierzeniu oddziaływania >

The Value Game została stworzona przez Petera Scholtena (www.peterscholten.com), praktyka i eksperta z zakresu tworzenia i ewaluowania działań społecznych, kulturalnych i ekologicznych podejmowanych zarówno przez firmy prywatne, jak i organizacje pozarządowe.

The Value Game daje informację o tym, jaką wartość naszym działaniom przypisują osoby, których te działania dotyczą. Chodzi przede wszystkim o efekty działań, których wycena w pieniądzu jest niemożliwa lub niejednoznaczna. Za pomocą The Value Game poznać można jaką wartość ma dla naszych respondentów uczestnictwo w szkoleniu czy działaniach projektowych skierowanych na rozwiązywanie konkretnego problemu społecznego.

Narzędzie ma przystępną formę gry online w której respondenci poproszeni są o stworzenie subiektywnego rankingu. Wśród przedmiotów lub usług, które mają konkretną wartość w pieniądzu, respondenci mają umieścić elementy naszych działań czy oferty, których subiektywną wartość chcemy poznać.

Narzędzie to jest bardzo elastyczne. Zależnie od grupy docelowej, którą zamierzamy zaprosić do gry, możemy tworzyć odpowiednie rankingi przedmiotów i usług „wycenialnych". Autor posiada doświadczenie w adaptowaniu gry do potrzeb wielu różnych grup: mieszkańców Afryki subsaharyjskiej, samorządowców w Norwegii czy osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Możemy więc przeprowadzić badanie zarówno wśród klientów, uczestników projektu, partnerów (aktualnych lub potencjalnych) czy pracowników naszej własnej organizacji.

Dzięki formie narzędzia online do gry w The Value Game możemy zaprosić dużą liczbę osób, a także osoby które nie mieszkają, lub nie pracują w jednym miejscu (miejscowości), wystarczy bowiem dostęp do internetu. Na potrzeby grup, które dostępu do internetu nie posiadają, istnieje też możliwość przeprowadzenia gry w wersji papierowej tzn. za pomocą specjalnych kart przedstawiających rangowane przedmioty, usługi i idee.

Zaletą narzędzia internetowego jest to, że zbiera ono odpowiedzi wszystkich uczestników danej gry (respondentów) i przedstawia autorowi wyniki zbiorcze.

Gra The Value Game może być stosowana do oceny wielu różnych rodzajów działalności od projektów społecznych czy szkoleniowych, poprzez działania kulturalne i proekologiczne po strategie CSR w przedsiębiorstwach. Jej dużą zaletą jest też możliwość dostosowywania do konkretnych grup odbiorców, co pomaga w osadzeniu wyników w konkretnym kontekście.

Nie jest to w żadnym stopniu naukowa metoda badania społecznej wartości dodanej naszych działań, pozwala jednak sprawdzić nasze intuicje co do słuszności kierunku działań i adekwatności obranych metod działania.

Dostęp do narzędzia dla osób lub organizacji chcących wycenić swoje produkty jest płatny w trybie miesięcznym lub rocznym. Gra jest aktualnie dostępna w językach: angielskim, niderlandzkim, francuskim, niemieckim i norweskim.

Wkrótce ruszą prace nad tłumaczeniem i adaptacją narzędzia do warunków polskich.

Źródło: Bezrobocie.org.pl


Data publikacji: 2012-04-13
Strony: 1

Prof. ekonomii z USA: u nas studenci płacą, więc wymagają , „Erasmus dla wszystkich” zastąpi siedem dotychczasowych programów , Potrzeba transferu dobrych doświadczeń, Chorzy bez pracy mogą brać udział szkoleniach opłacanych ze środków unijnych, WŁASNOŚĆ = JASNOŚĆ Projekt programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” ,